Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Harald
dc.contributor.authorVrebac, Sean-Ivan
dc.date.accessioned2019-10-07T10:35:54Z
dc.date.available2019-10-07T10:35:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620611
dc.descriptionBacheloroppgave i Forretningsutvikling og digitalisering fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er utformet som en praktisk oppgave, og er skrevet i fordypningsfaget forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Pedagogisk Vikarsentral, heretter PVS. PVS ønsker å holde seg digitalt oppdatert og fremoverlent, og stilte seg derfor positiv til samarbeid. PVS har diskutert internt rundt implementering av en mobilapplikasjon, og muligheter for å flytte arbeidsoppgaver ut til kunden. Med dette som grunnlag samt analyse av dagens prosesser i PVS, ble følgende problemstilling valgt: Hvordan kan PVS forbedre prosessflyten gjennom videreutvikling av dagens teknologiske løsning. For å undersøke videre rundt problemstillingen ble det gjennomført både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling. Det ble distribuert en spørreundersøkelse til alle ansatte vikarer i PVS. Det ble også gjennomført dybdeintervjuer med to vikarer og en fokusgruppe med en kunde. Det har også vært en tett dialog med PVS gjennom hele arbeidet. Den innsamlede dataen ble hentet for å danne en oversikt over dagens situasjon, med den hensikt å kartlegge eventuelle flaskehalser og hvilke eventuelle forbedringstiltak som kunne gjennomføres. Gjennom å analysere dagens situasjon, samt å kartlegge den ønskede fremtidige situasjonen, fremlegges det et endringsbehov. Det fremkom at dagens løsning innebærer prosesser med unødvendig mange ledd. Det fremkom også at ansatte i PVS utfører noen arbeidsoppgaver som enkelt kan flyttes ut til kunden og/eller automatiseres. Gjennom analysen fremkommer det også at PVS posisjoneres under det som betegnes som bransjenormen. Med dette som grunnlag, presenteres en ny løsning som inneholder både utvikling av en mobilapplikasjon for kunde og vikar, og en kundeportal. Begge elementene besitter viktige funksjoner som vil kunne dekke gapet mellom nåsituasjonen og den ønskede situasjonen. Samtidig vil den nye løsningen plassere PVS innenfor bransjenormen, sammen med deres hovedkonkurrenter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsutviklingnb_NO
dc.subjectdigitaliseringnb_NO
dc.titleProsessforbedring gjennom videreutvikling av dagens teknologiske løsning : PVSnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record