Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Mari Haugdahl
dc.contributor.authorMauseth, Espen
dc.contributor.authorVestermo, Stian
dc.date.accessioned2019-10-04T12:23:09Z
dc.date.available2019-10-04T12:23:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620365
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i prosjekter. For å i større grad konkretisere temaet tar besvarelsen utgangspunkt i et bestemt undersøkelsesprosjekt. Prosjektet er et stort vintersportsmesterskap som er svært avhengig av frivillig arbeidskraft. Dermed vil måten de frivillige ledes på påvirke graden av suksess. Etter samtaler med det aktuelle prosjektet og vår faglige veileder ble oppgavens problemstilling bestemt til å være: “Hvordan ble frivillige ledet under mesterskapet i henhold til fullspektrumsmodellen?”. Fullspektrumsmodellen er en anerkjent ledelsesmodell utviklet av Bass og Avolio (2008), og består av ledelsesstilene transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og ikke-ledelse, med tilhørende faktorer. Som det fremkommer i problemstillingen vil oppgaven basere seg på denne modellen. Vi følger Andersen og Schwencke (2018) sin anbefaling om struktur av oppgaven. Oppgaven innledes med bakgrunn for tema, prosjekt og problemstilling. Deretter beskrives undersøkelsesprosjektet, før vi går nærmere inn på metode og eventuell kritikk av den valgte metoden, med bakgrunn i teori fra Gripsrud, Olsson & Silkoset (2016). Videre defineres ulik teori som er av betydning, før hver enkelt faktor i oppgavens hovedmodell analyseres omfattende. Avslutningsvis vil vi oppsummere de viktigste funnene vedrørende de ulike ledelsesstilene i hovedmodellen, før vi konkluderer ved å besvare den satte problemstillingen. Resultatene bygger i stor grad på innhentet primærdata som består av syv utførte dybdeintervju samt ulik sekundærdata. Blant intervjuobjektene er prosjektets administrerende direktør og prosjektets ansvarlig for frivillige, i tillegg til fem personer som var frivillige under gjennomføringen. Oppgavens resultater viser at de ulike formene for ledelse benyttes i svært ulik grad. I følge fullspektrumsmodellen er transformasjonsledelse den mest effektive formen for ledelse, og funnene viser at ledelsen i all hovedsak har benyttet denne stilen. I tillegg har prosjektledelsen tidvis benyttet seg av ikkeledelse, noe som i følge modellen anses for å være minst effektivt. Resultatene peker samtidig på at denne formen for ledelse til en viss grad kan være effektivt i det aktuelle prosjektet. Hovedmodellens siste faktor, transaksjonsledelse, er benyttet i svært liten eller ingen grad. I sum tyder oppgavens konklusjon på at ledelsen for prosjektet har valgt ledelsesformer som angivelig har økt prestasjonsnivået blant de frivillige. Grunnet retningslinjer i forbindelse med denne type oppgaveskriving er alle involverte intervjuobjekter samt undersøkelsesprosjekt anonymisert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleLedelse av frivillige - en reise gjennom spektrumet : En studie om ledelse av frivillige i et stort vintersportsmesterskapnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record