Show simple item record

dc.contributor.authorGalta, Malin
dc.contributor.authorSørbø, Amanda Eide
dc.contributor.authorStyrvold, Kristin
dc.date.accessioned2019-10-04T11:31:41Z
dc.date.available2019-10-04T11:31:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620325
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractOppgaven tar for seg tematikken kunstig intelligens, videre vil vi kun benytte oss av forkortelsen KI. Besvarelsen er basert på menneskers vurdering av musikk komponert av KI. For å se nærmere på hvilke meninger mennesker har om temaet gjennomførte vi en spørreundersøkelse med 121 deltakere. Det er kvinner og menn i ulik aldersgruppe som har gjennomført undersøkelsen for dette eksperimentet. Deltakerne ble tilfeldig og likt fordelt mellom to grupper “Bach” og “maleri”, hvor den eneste forskjellen på gruppene var informasjonen de fikk om hvordan KI var blitt inspirert til å komponere musikkstykket. Hver deltaker fikk deretter høre musikkstykket, og bedt om å svare på spørsmål om stykket de hadde hørt, og samtidig oppgi opplysninger om seg selv, som inntekt og alder. Hensikten med gjennomføringen av eksperimentet var å teste om det var enkelte faktorer som påvirker deltakernes oppfatning av hvor kreativt og ekte produkter utviklet av KI oppleves. Vi utformet fem hypoteser basert på hva vi ønsket å undersøke, og disse ble testet opp mot de to gruppene, “Bach” og “maleri”. Vi ønsket å teste om informasjonen om hvordan KI er blitt inspirert til å komponere musikkstykket hadde innvirkning på hvordan deltakerne opplevde musikkstykket, og om det var noen spesielle faktorer som påvirket deltakernes opplevelse. Vårt overordnede forskningsspørsmål for dette eksperimentet var følgende: Hvilke faktorer øker og reduserer menneskers oppfatning av kvalitet, kreativitet og autentisitet i produkter utviklet av kunstig intelligens? Vi antok på forhånd av spørreundersøkelsen at svarene fra deltakerne skulle vise at de syntes det var mer kreativt og ekte når musikkstykket var komponert av KI inspirert av malerier enn av KI inspirert av Bachs stykker. Resultatene vi fikk ved gjennomføring av eksperimentet viser derimot at vi ikke har fått svar som kan bekrefte eller avkrefte våre hypoteser. Det var ingen av de fem hypotesene som hadde høy nok korrelasjon med de uavhengige faktorene til at vi kan konkludere med at det var signifikant forskjell på svarene mellom de to gruppene. Når det ikke er signifikant forskjell, kan vi heller ikke bekrefte eller avkrefte noen av de fem hypotesene. Dette betyr at vi etter dette eksperimentet ikke med sikkerhet kan si at det er enkelte faktorer som er mer betydningsfulle når det kommer til menneskers vurdering, og oppfatning av produkter laget av KI enn andre. I siste del av oppgaven tar vi for oss mulige årsaker til at vi ikke har fått sterke nok resultater til å kunne beholde noen av hypotesene våre, samt hvilke anbefalinger vi har til videre forskning innenfor fagfeltet. Den årsaken vi har sett på som en mulig hovedfaktor for at vi ikke fikk de svarene vi forventet på forhånd er at temaet KI er nytt og abstrakt for mange. For å gjøre oppgaven mest mulig oversiktlig og presis, har vi brukt tallfestede data i form av kvantitativ metode. De tallfestede dataene ga oss muligheten til å se nærmere på de ulike faktorene i eksperimentet, samt å teste de ulike hypotesene våre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjecthuman resource managementnb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.titleBacheloroppgavenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record