Show simple item record

dc.contributor.authorLaugen, Lisa
dc.contributor.authorRønning, Magne
dc.date.accessioned2019-10-04T10:30:14Z
dc.date.available2019-10-04T10:30:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620286
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractTema for denne bacheloroppgaven er kunnskaps- og erfaringsoverføring. Vi har undersøkt hvordan kunnskaper og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter og fra prosjekter til basisorganisasjon. Videre har vi avgrenset temaet til følgende problemstillingen: Hvordan overføres kunnskap og erfaringer i prosjektavdelingen til Forsikringsselskapet? Med denne problemstillingen ønsker vi å undersøke hvilke faktorer som påvirker kunnskaps- og erfaringsoverføring i Forsikringsselskapet, samt hvordan overføringsprosessen fungerer i praksis. Vi valgte å benytte en kvalitativ metode for å svare på denne problemstillingen, og gjennomførte totalt fire dybdeintervjuer med ulike prosjektledere i Forsikringsselskapet. Som et rammeverk for oppgaven valgte vi å anvende en doktor ingeniøravhandling skrevet av Anandasivakumar Ekambaram. Denne avhandlingen fokuserer på tre ulike perspektiver for kunnskapsoverføring; informasjonsperspektivet, atferdsperspektivet og systemperspektivet. Vi analyserte våre funn og knyttet dette opp mot relevant teori fra de tre ulike perspektivene. Perspektivene belyser problemstillinger knyttet til informasjon om kilder til kunnskap og løsninger, hvordan personlige og sosiale egenskaper påvirker anskaffelse og deling av kunnskap og erfaringer, og problemstillinger knyttet til det å ha en helhetlig forståelse av prosjektarbeid. Til slutt konkluderer vi med å svare på problemstillingen ved hjelp av teori fra de tre perspektivene. Her presiserer vi viktigheten av kunnskaps- og erfaringsoverføring og hvordan dette bidrar til effektiv og vellykket prosjektgjennomføring, samtidig som man kan redusere risikoen for uønskede hendelser i fremtidige prosjekter og forebygge feil. Forsikringsselskapet er bevisst betydningen av kunnskaps- og erfaringsoverføring og har kommet langt på vei med et økt fokus på temaet, og en endring i positiv retning av organisasjonskultur. Likevel mangler det fortsatt noen små justeringer på det administrative plan for at arbeidet med kunnskaps- og erfaringsoverføring skal bli optimalt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleKunnskaps- og erfaringsoverføring i en organisasjon som er redd for å skape en "feilkultur"nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record