Show simple item record

dc.contributor.authorNess, Robert
dc.contributor.authorIngvaldsen, Simen André Ødegård
dc.contributor.authorWingård, Jørgen
dc.date.accessioned2019-10-03T09:07:23Z
dc.date.available2019-10-03T09:07:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620002
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractVår bacheloroppgave er utarbeidet for å synliggjøre hvilke usikkerhetsmomenter som kan påvirke utfallet av en moderne, kommersiell musikkfestival, og hvordan festivalledelsen bør handle for at disse ikke skal påvirke utfallet i negativ retning. Problemstillingen lyder som følger: “Hvordan kan en kommersiell musikkfestival behandle usikkerheter for å oppnå prosjektsuksess?” Oppgaven bærer et eksplorativt preg, da vi hele veien har arbeidet med å utforske en abstrakt problemstilling som har vært utfordrende å begrepsfeste. For å danne et konkret inntrykk av et såpass komplekst fenomen, har vi benyttet oss av en kvalitativ tilnærming i form av dybdeintervjuer, og korrespondanse med aktuelle interessentparter for å underbygge det teoretiske perspektivet. Teorien fremkommer gjennom funn fra relevant pensumlitteratur og fagartikler fra skolens bibliotek, som belyser oppgavens komponenter. Dybdeintervjuene er gjennomført med representanter fra tre anerkjente norske festivaler, med ulike forretningsmessige premisser. Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med en ung, mellomstor, musikkfestival. Festivalen er tydelige på at de ønsker å segmentere mot målgruppen 18-25, og tilbyr derfor et urbant festivalprogram som skal reflektere målgruppens hovedpreferanser. Ytterligere intervjuer er utført for å danne et helhetlig inntrykk av hva som kreves for å gjennomføre et vellykket musikkarrangement i et stadig mer konkurransepreget marked. Aktørene utgjør til sammen et utvalg med ytterpunkter fra hele den kulturelle og kommersielle festivalskalaen. For å etablere hva prosjektsuksess innebærer, har vi identifisert festivalenes sammenfallende interesser. Disse analyseres i lys av teori og metodiske funn, og kartlegges deretter innenfor de fire kategoriene; eksterne faktorer, interne faktorer, planlegging og finansielle ressurser. Deretter har vi etablert prosjektets viktigste interessenter og deres ønsker for arrangementet, ved å forhøre oss med representanter fra hver kategori. I drøftingen av oppgavens funn vil prosjektsuksess diskuteres i betraktning av elementene de fire usikkerhetsinndelingene berører, og hvordan interessentenes suksesskriterier bør behandles av aktøren i fokus. Avslutningsvis konkluderes oppgaven med hensyn til problemstillingen. Her fremlegges det at en kommersiell musikkfestival kan oppnå prosjektsuksess ved å levere en fullverdig, multidimensjonal festivalopplevelse, som tilfredsstiller alle interesserte parters ønsker og behov.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleDen moderne musikkfestivalnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record