Show simple item record

dc.contributor.authorLauvhaug, Annine Fredriksen
dc.contributor.authorFronth-Andersen, Julie
dc.date.accessioned2019-10-03T08:04:27Z
dc.date.available2019-10-03T08:04:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619964
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractFormålet med vår bacheloroppgave er å belyse hvilke effekter Nelly kan oppnå ved implementering av en omnikanal-strategi, samt hvilke utfordringer og muligheter som fører med opprettelse av en pop-up store. Basert på dette har vi kommet frem til følgende problemstilling: “Hvilke effekter kan Nelly.com oppnå med å implementere en omnikanalstrategi ved bruk av pop-up store?” Vi har valgt å fokusere på klesbransjen ettersom at de står ovenfor store utfordringer i markedet, som kan forklares av to årsaker. Den ene årsaken er nye kommunikasjonstrender blant forbrukere, hvor bedriften får nye muligheter til å kommunisere med sine kunder. Bedrifter må derfor skape mer verdi gjennom flere kanaler for å tilpasse seg forbrukerens atferdsmønster. Den andre årsaken er forandringer i forbrukerens forventninger. De ønsker en sømløs og konsistent handleopplevelse ved å bli møtt likt i alle kanaler. Basert på disse årsakene anser vi opprettelse av pop-up store som en god løsning for å oppnå en omnikanalstrategi. Som en del av litteraturstudie har vi valgt å presentere relevante teorier for å underbygge analyseformålet om hvordan en nettbutikk kan implementere en omnikanal-strategi. Metodedelen i oppgaven er basert på kvalitativ og kvantitativ metode i form av dybdeintervju og spørreundersøkelse. Her undersøkte vi forbrukerens verdi og holdninger til pop-up store. Videre ble spørreundersøkelsen analysert ved bruk av Qualtrics og SAS JMP 14. Viktige funn fra analysen antyder at dagens forbrukere er åpne for en omnikanalstrategi, og anså pop-up store som et godt supplement til en nettbutikk. For å minimere barrierene før et kjøp er det nødvendig for Nelly å opprette en fysisk tilstedeværelse. Vi mener at effektene på sikt vil være økonomiske gevinster, økt kundemasse og en sterkere merkevare. Andre avgjørende faktorer presenteres i konklusjonen, som er basert på litteraturstudie og funn fra den kvalitative og kvantitative analysen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretail managementnb_NO
dc.titleEffekter ved implementering av en omnikanal-strategi med bruk av pop-up store.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record