Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Johanna Kringlen
dc.contributor.authorJenshus, Ida Vang
dc.date.accessioned2019-10-02T07:16:20Z
dc.date.available2019-10-02T07:16:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619706
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging har vi utarbeidet en kampanje for Regnskogfondet, med fokus på regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen har som hensikt å skape engasjement og økt kunnskap hos målgruppen ved å opplyse om problematikken regnskogen står overfor. Bakgrunnen for situasjonen er den økende graden av storskalahogst som er med på å ødelegge plante- og dyrelivet samt bostedet til menneskene som lever der. Oppgavens overordnede problemstilling er derfor som følger: “Hvordan kan vi gjennom en PR-kampanje skape økt kjennskap til og engasjement rundt arbeidet Regnskogfondet gjør i Sentral-Afrika?” Innledningsvis presenterer vi oppgavens analyse av situasjonen, organisasjonen og interessentene. Videre har vi utarbeidet kampanjens målgruppe basert på innsikten vi har innhentet. For å skaffe oss dypere innsikt i målgruppens holdninger knyttet til å gi penger til veldedige organisasjoner samt målgruppens syn på miljø, naturvern og menneskerettigheter, gjennomførte vi en kvantitativ spørreundersøkelse og en kvalitativ undersøkelse i form av web-søk for å kartlegge trender i sosiale medier. På bakgrunn av funnene fra de kvantitative og kvalitative undersøkelsene utarbeidet vi et hovedmål, samt to delmål. Hovedmålet er å bidra til å stoppe avskogingen i regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen skal bidra til å øke kjennskap hos målgruppen med 10% og øke engasjementet rundt arbeidet til Regnskogfondet med 5%. Deretter etablerte vi handlings- og responsstrategier og en budskapsstrategi for kampanjen. Avslutningsvis legger vi frem valg av ulike taktikker for å formidle budskapet, sammen med et budsjett og en tidsplan for kampanjen. Til slutt presenterer vi et forslag til hvordan disse kan måles og evalueres etter endt kampanjeperiode.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeplanleggingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.titleRegnskogen trenger degnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel