Show simple item record

dc.contributor.authorSunde, Henrik Pettersen
dc.contributor.authorKristiansen, Didrik Georg
dc.date.accessioned2019-09-27T09:03:36Z
dc.date.available2019-09-27T09:03:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619088
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractOppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever og studenter i aldersgruppen 17-24 år. Kampanjen er forankret i de fire fasene i boken Strategic Planning for Public Relations. Fase 1 - formativ forskning, Fase 2 - strategi, Fase 3 - taktikk og Fase 4 evaluering (Smith, 2017). Fase 1 i kampanjeplanleggingen drier seg om formativ forskning. Her presenteres informasjon om Bergen Høyre, samt en situasjon-, organisasjon og interessentanalyse. Informasjonen og analysene er innhentet basert på primærog sekundær data. Avslutningsvis presenteres en SWOT-analyse for å se på Bergen Høyres muligheter og utfordringer. Videre ble det gjennomført kvalitative og kvantitative undersøkelser. Herunder fokusgrupper og spørreundersøkelse. Formålet med de ulike undersøkelsene var å skaffe seg innsikt i målgruppens kunnskap om Høyre, samt deres motivasjon til å stemme borgerlig. Ettersom målgruppen ble satt til 17 - 24 år var innhenting av primærdata gjort gjennom ulike skoler i Bergen. For å øke validiteten og reliabiliteten ble det utviklet en kvantitativ spørreundersøkelse. Dette hjalp oppgaven hva gjelder flere respondenter og beskrivelse av situasjonen for Bergen Høyre og unge velgere. Undersøkelsen viser at det er mindre kunnskap blant respondentene vedrørende Høyre-politikk og at enkelte utdanningsinstitusjoner ikke ønsker å stemme Høyre. De funnene var vitale vedrørende etablering av kommunikasjonsmålgruppen. I fase 2 ble hovedmålet for kampanjen etablert: «Vinne kommunevalget 2019». For å vinne stemmer blant de yngre var det hensiktsmessig å anvende en engasjerende kommunikasjonsstrategi på bakgrunn av mottakers modus. Strategien skal være forankret i ELMs perifere rute og system 1. I henhold til dagens klimadebatt var det naturlig å utarbeide en miljø-kampanje. De taktiske grepene ble utarbeidet i fase tre. Taktikken ble etablert med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien. På bakgrunn av tilegnet informasjon i spørreundersøkelsen og fokusgrupper, samt sekundærdata om målgruppens medievaner ble Facebook, Instagram, Snapchat og plakater valgt som medium. Videre ble det utarbeidet kampanje-bilder som skal være forankret i Høyres miljøpolitikk. Bergen Høyre har avsatt 370 000,- til utforming og lansering av kampanjen. Kampanjeperioden er satt fra 29. juli til 9. september. I starten av kampanjeperioden vil det ikke bli for mye eksponering, da målgruppen er i feriemodus. Etter endt fadderuke vil kampanjen ha sin største eksponering. Herunder 26.08 - 09.09. Det er blitt etablert en medieplan for å gi rammer for tidsbruk av kampanjens eksponeringsfrekvens. Under fase 4 ble det utarbeidet en implementerings- og progresjonsrapport. Til slutt presenteres evalueringen. Her er det blitt sett på grad av måloppnåelse i henhold til fastsatte mål. Det er også blitt skrevet noen ord om forbedringer og veien videre for Bergen Høyre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeplanleggingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.titleKampanjeplan - Bergen Høyrenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record