Show simple item record

dc.contributor.authorStaumo, Grethe Alexandra
dc.contributor.authorEriksson, Eva Malin
dc.contributor.authorViken, Lise Marie
dc.date.accessioned2019-09-26T14:35:39Z
dc.date.available2019-09-26T14:35:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619049
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractVi har i arbeidet med denne oppgaven utarbeidet en holdningskampanje med avdelingen for seksuell helse i Helsedirektoratet. Målgruppen for denne kampanjen er unge voksne mellom 20-25 år, som er seksuelt aktive og ikke i faste forhold. Bakgrunnen for kampanjen er å øke bevissthet og engasjement rundt å regelmessig teste seg for klamydia, da dianoseraten har holdt seg stabilt høy over lang tid. Det eksisterer en dårlig holdning og adferd rundt å teste seg etter hver ny partner. Vårt formål har derfor vært å skape et engasjement gjennom å oppfordre målgruppen til å teste seg med en venn. Innledningsvis har vi foretatt analyser av situasjon, organisasjon og interessenter. Deretter presenteres primærdata hentet fra kvalitative og kvantitative undersøkelser. Den kvalitative datainnsamlingen foregitt som dybdeintervjuer som bidro med innsikt, samt la føringer for hvordan vi utformet den kvantitative spørreundersøkelsen. Den kvantitative undersøkelsen resulterte i 183 gyldige respondenter og god innsikt i målgruppens holdninger og adferd. Vi har tatt høyde for social bias hos respondentene og dette er noe vi videre har tatt hensyn til i utforming av kampanjen. De funnene gjort gjennom den formative forskningen er oppsummert i en SWOT-analyse. Strategien inneholder tre delmål som vil bidra til å nå det overordnete hovedmålet. Vi har utarbeidet proaktive handlings- og kommunikasjonsstrategier med hensikt om å skape engasjement hos målgruppen. Deretter redegjøres det for hvilke kreative tiltak som skal iverksettes i ulike kanaler. Under taktikk gjennomgår vi kanalvalgene, som ble satt til et utvalg av sosiale medier, podcast, landingsside og utendørsannonsering. Avslutningsvis presenterer vi kampanjens tidsplan og budsjettering, samt evalueringstiltak for å måle kampanjens resultater.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeplanleggingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.title#klammakompisnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record