Show simple item record

dc.contributor.authorBettina, Leegaard
dc.contributor.authorEmilie, Stokke
dc.contributor.authorNorberg, Vendela Josefina Geirsdotter
dc.date.accessioned2019-09-26T13:17:33Z
dc.date.available2019-09-26T13:17:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619002
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss bedriften Kopernicus, og om en potensiell digitalisering av “behovsfasen” i salgsprosessen, er realistisk. På bakgrunn av dette, har vi utarbeidet følgende problemstilling: «Vil det være hensiktsmessig for Kopernicus å digitalisere deler av “behovsfasen” for å effektivisere salgsprosessen?» Problemstillingen er et dilemma Kopernicus står ovenfor, hvor de ønsket å få kartlagt om en slik digitalisering er reell eller ikke. Oppgaven består av fem deler, og starter med en gjennomgang av virksomheten. Videre, blir det presentert relevant teori, samt modeller som er fordelaktig å anvende før vi tar for oss del tre i oppgaven, metode. I denne delen av oppgaven blir valg av forskningsmetode og metodevalg gjort rede for. Siden det er en kvalitativ oppgave, har vi valgt å utføre dybdeintervjuer med tolv ulike respondenter. Vi har utarbeidet to intervjuguider basert på anvendt teori, samt en holdningstabell som vil belyse de viktigste kriteriene for at Kopernicus skal ha en attraktivitet i markedet. I våre undersøkelser ønsket vi å få svar på om Kopernicus som bedrift, og deres kunder, var mottakelige og tilbøyelige for en slik teknologisk endring. Resultatene fra de ulike undersøkelsene avdekket at det er en rekke faktorer som ligger til rette for at en eventuell digitalisering kan bli reell. Til tross for at samtlige respondenter var positive til endringen, er det ikke fastslått at Kopernicus besitter tilstrekkelige ressurser som gjør digitaliseringen gjennomførbar. Gjennom oppgaven har det ikke blitt tatt hensyn til viktige nøkkelfaktorer som ressurser, kapital og teknologi, noe som kan undergrave problemstillingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsalgsledelsenb_NO
dc.subjectpersonlig salgnb_NO
dc.titleKopernicusnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record