Show simple item record

dc.contributor.authorMørk, Edvard
dc.date.accessioned2019-09-25T12:45:35Z
dc.date.available2019-09-25T12:45:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618760
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractMin bacheloroppgave handler om motivasjon av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y. Jeg valgte motivasjon som hovedtema, da jeg finner motivasjon knyttet til salgsyrker svært spennende og samtidig noe jeg gjerne ville lære mer om. Oppgaven er et kvalitativt studie, hvor det har blitt gjennomført 12 dybdeintervjuer gjennom en semistrukturert intervjuguide. Jeg vil presentere mine funn på bakgrunn av relevant teori. Oppgavens tematikk er forankret i et ønske om å undersøke hvorvidt det eksisterer forskjeller på hva som motiverer telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y i ulike bedrifter. Jeg falt derfor på følgende problemstilling: Eksisterer det forskjeller på hva telefonselgere fra generasjon X og generasjon Y motiveres av i ulike bedrifter? Oppgaven er inndelt i fem hoveddeler: innledning, teori, metode, analyse og til slutt en oppsummering av oppgaven. I første kapittel gis det en kort presentasjon av generasjon X og generasjon Y. Deretter har jeg gjort rede for oppgavens struktur og oppsett, før jeg har forklart bakgrunnen for valgt problemstilling og de fire tilknyttede forskningsspørsmålene. Avsluttende i første kapittel har jeg forklart de avgrensningene som er satt for oppgaven. I metode-delen har jeg presentert formålet med analysen og gjort rede for den metoden jeg har brukt for å samle inn data. Gjennomgående i dette kapitlet har jeg begrunnet de valgene jeg har foretatt underveis. I drøftingsdelen analyserte jeg funnene i lys av teorien og fant dermed noen markante forskjeller mellom de to aldersgruppene innenfor faktorer som lederstil, indre og ytre motivasjon og tilhørighet. Avsluttende i oppgaven har jeg lagt frem en anbefaling til hvordan bedrifter kan øke de ansatte sin motivasjon ved å tilpasse disse områdene. Til slutt har jeg beskrevet mine tanker rundt oppgaveprosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsalgsledelsenb_NO
dc.subjectpersonlig salgnb_NO
dc.titleMotivasjonsstudie av telefonselgere fra generasjon X og generasjon Ynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record