Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Ine Herland
dc.contributor.authorMørkeseth, Elise
dc.contributor.authorChristensen, Cathrine
dc.date.accessioned2019-09-24T12:54:33Z
dc.date.available2019-09-24T12:54:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618538
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven titulert «Lean på storkjøkken i helsesektoren» ønsker vi å undersøke hvordan tidligere gjennomførte lean-tiltak fungerer på hovedkjøkkenet på Ullevål sykehus i dag og hvordan ytterligere forbedringer kan oppnås. Temaet i oppgaven er lean i forbindelse med drift av sykehus, også kalt «Lean Healthcare». Kjøkkenet gikk i 2011 gjennom en lean-prosess som førte til effektivitetsforbedringer på mange områder. Hensikten med oppgaven er å få et innblikk i hvordan de arbeider med forbedringene og hvilke tiltak de kan innføre for å opprettholde disse. Ut ifra dette utarbeidet vi følgende problemstilling: «Hvordan kan hovedkjøkkenet på Ullevål sykehus bruke lean-filosofiens prinsipper til å oppnå effektivitetsforbedringer, og hvordan kan de opprettholde kontinuerlig forbedring i fremtiden?» Innledningsvis tar vi for oss valg av bedrift og problemstilling, samt avgrensninger i oppgaven. Denne oppgaven fokuserer på 123-prosessen, som kan anses å være kjøkkenets kjerneprosess. Data og analyser er innhentet og gjennomført i tidsperioden fra februar til april 2019. Videre forklarer vi valg av metode og oppgavens oppbygning, etterfulgt av situasjonsbeskrivelse av hovedkjøkkenet på Ullevål sykehus før og nå. Avslutningsvis beskriver vi hvordan kjøkkenet har gått fra brettservering til tallerkenservering, og hvordan dette fungerer i dag. I det teoretiske rammeverket redegjør vi for teori om «Lean» og «De fem lean-prinsippene». I tillegg tar vi for oss teorien om «Muda og mura», etterfulgt av lean-verktøyene: «Gemba Walk», «PDCA-hjulet», «5S» og «Tavlemøter». Til slutt går vi inn på teori rundt «Svinn», «Helse og lean på sykehus» og «Kritikk av lean». Videre vil vi i metodekapittelet presentere våre forberedelser og valg av metode, etterfulgt av populasjon og utvalgsramme. Deretter utdyper vi datainnsamlingen, hvor vi har tatt i bruk både kvalitative og kvantitative data, og avslutter kapittelet med å vurdere metodens validitet og reliabilitet. Analyse- og diskusjonskapittelet omhandler i hovedsak den flerdimensjonale prosessanalysen. Her blir funn diskutert, analysert og knyttet opp mot det teoretiske rammeverket. Videre går vi inn på «Overproduksjon og svinn», «Lean Healthcare», «Strategi», «Orden og system» og «Kontinuerlig forbedring». Funnene våre tyder på at lean-filosofien allerede er godt etablert, men at det forekommer sløsing på flere områder. Resultatene viser at kjøkkenet har forbedringspotensial når det kommer til 123-prosessen. Det ble observert sløsing under pakking av tallerkener som følge av «kø», og mye unødvendig forflytning. For å oppnå forbedringer og vellykket innføring av nye tiltak, er det viktig at ledelsen opprettholder et fokus på kontinuerlig forbedring. Dersom anbefalingene vi har foreslått blir gjennomført vil de kunne oppnå effektivitetsforbedringer som vil redusere kostnader i form av redusert sløsing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleLean på storkjøkken i helsesektorennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel