Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøeg, Anders
dc.contributor.authorAli, Abdimajib Abdirisak
dc.contributor.authorPhung, Anna Nguyen
dc.date.accessioned2019-09-24T11:17:24Z
dc.date.available2019-09-24T11:17:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618471
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2019
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å undersøke om lang ledererfaring kan erstatte relevant utdanning i store bedrifter. I oppgaven har vi sett nærmere på effekter og konsekvenser av ulike lederstiler og hvorledes de var oppnådd via erfaring og utdanning, samt hva som gir “best” resultat. I oppgaven benyttet vi en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi gjennomførte fem semistrukturerte dybdeintervjuer med respondenter fra fire ulike bedrifter og bransjer. Bakgrunn for dybdeintervjuene var å få synspunkter rundt hvorledes medarbeideren oppfattet sin egen leder, samt hvorledes lederen oppfattet seg selv. Vi har derfor valgt å bruke Bernhard Bass´ (1985) fullspektrumsmodell og Lewis Goldbergs (1980) femfaktormodell. Fra intervjuene fant vi klare tegn til både transformasjonsledelse og transaksjonsledelse hos lederne, men trekkteori viste seg også å være relevant. Vi fastsatte at intervjuobjektenes syn på god ledelse måtte være utgangspunktet for å kunne besvare problemstillingen. Deres syn på god ledelse var sterkt tilknyttet Bass` beskrivelse av transformasjonsledelse. Alle intervjuobjektene hevdet at de tilegnet seg egenskaper innen transformasjonsledelse via utdanning og kurs. Personlighet viste seg også å påvirke hvor god lederen var i form av autentisitet. Selv om ovennevnte faktorer hadde de sterkeste effektene, fant vi også andre interessante faktorer som at økt utdanningsnivå fremmer læring og erfaring på arbeidsplassen Utdanning har gjennom hele oppgaven vist seg å ha den sterkeste effekten på både lederne og arbeidsplassene. Vi har derfor konkludert med at lang ledererfaring ikke kan erstatte relevant utdanning i de utvalgte bedriftene. Fra et helhetlig perspektiv på problemstillingen har vi derimot et utilstrekkelig utvalg, og en for lite avgrenset problemstilling til å konkludere på generell basis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjecthuman resource managementnb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.titleBacheloropggave i Human Resource Managementnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel