Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnestad, Yngve Arnold Bondø
dc.contributor.authorAndresen, Eirik Osberg
dc.contributor.authorBrænd, Andreas Kovdal
dc.date.accessioned2019-09-24T10:30:44Z
dc.date.available2019-09-24T10:30:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618443
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractScatec Solar ASA («Scatec Solar») er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor solenergi. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Scatec Solar per 01.01.2019 og dermed kunne si om aksjen er over- eller underpriset. Dette har vi gjort ved å verdsette samtlige prosjekter (kraftverk) som Scatec Solar enten har i drift eller planlegger å gjennomføre i fremtiden, og ved å estimere verdien på de tre andre segmentene i selskapet; Operations & Maintenance (heretter O&M), Development & Construction (heretter D&C) og Corporate. De fremtidige kontantstrømmene har blitt estimert ved å se på historisk informasjon og forventet fremtid og vi neddiskonterer disse med et avkastningskrav til totalkapitalen per prosjekt. Oppgaven starter med selskaps- og bransjebeskrivelse, før vi gjør rede for forskjellige verdsettelsesteorier og hvilke vi velger å bruke. Vi bruker totalkapitalmetoden og markedsbasert metode for å få en så nøyaktig verdsettelse som mulig. Deretter gjennomfører vi en kort regnskapsanalyse der vi beskriver hvordan vi har reorganisert regnskapene til å passe vår verdsettelse. Den strategiske analysen gir oss et bilde av hvordan kraftmarkedet, solmarkedet og selskapet internt har vært historisk og hvordan fremtiden ser ut. I henhold til den strategiske analysen er etterspørselen etter energi høy og vil fortsette å stige fremover. Fornybar energi er spesielt ønsket og kostnader knyttet til solkraft har blitt redusert og er ventet å reduseres ytterligere. Vi avslutter oppgaven med selve verdsettelsen, der vi samler verdien av alle 22 prosjekter, inkl. O&M, samt Pipeline. Deretter estimerer vi verdien av D&C og Corporate, og får en verdi av egenkapitalen på ca. 10,4 mrd. kr., som tilsvarer 92,1 kr. per aksje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Scatec Solar ASAnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record