Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Vilde Aas
dc.contributor.authorHoltekjølen, Andrea
dc.date.accessioned2019-09-23T13:07:50Z
dc.date.available2019-09-23T13:07:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618266
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg produktplassering av varer foran kassaområdet i detaljvarehandelen. Temaet vareplassering er godt forsket på i dagligvarehandelen, men vi ønsker å teste om denne forskningen også gjelder for andre bransjer. Vi har begrenset oppgaven til torg foran kassaområdet. Oppgaven tar for seg kapitlene innledning, teoretisk grunnlag, metode, analyse av funn, diskusjon og konklusjon. Basert på tema i oppgaven ble følgende problemstilling utarbeidet: «Har ulike plasseringer av produkter rundt betalingsområdet en positiv effekt på kundenes kjøpsadferd i detaljhandelbransjen?» Teorikapittelet danner grunnlag for teori knyttet til hvordan kundene tenker og oppfører seg før, under og etter et kjøp. Elementene vi tar for oss er kundeatferd, persepsjon, blikkfang, vareeksponering, kjøpsbeslutning, kjøpsvaner og merkeassosiasjoner, impulskjøp og kommunikasjon i butikk. I metodekapittelet har vi tatt utgangspunkt i kvalitativ og kvantitativ tilnærming, med kvantitativ tilnærming som hovedmetode. Vi valgte å benytte et kausalt design med fire eksperimenter med fire tilhørende hypoteser. Vi tester variablene skilt/ikke-skilt, medlem/ikke-medlem, kjent/mindre-kjent og eksponeringsvolum for å måle om det er årsakssammenhenger mellom variablene. For å støtte opp under funnene fra eksperimentene valgte vi også et deskriptivt design der vi gjennomførte personlige intervjuer med en tilhørende hypotese. Eksperimentene ble gjennomført på VITA Hegdehaugsveien i Oslo og Verket Sport i Bærum. I oppgavens analysekapittel har vi presentert funnene fra eksperimentene og de personlige intervjuene, og deretter beholdt eller forkastet nullhypotesene til hver variabel. I diskusjonskapittel tar vi for oss undersøkelsesspørsmålene og diskuterer funnene opp mot eksisterende teori. Videre konkluderer vi med grunnlag i problemstillingen, før vi forelegger forslag til videre forsking. Resultatene fra våre eksperimenter viser at ulike vareeksponeringer påvirker forbrukeren i stor grad.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.subjectmarkedsføringsledelsenb_NO
dc.titleVareplasseringens effekt på kundeatferdnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record