Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrimstad, Monica
dc.date.accessioned2018-12-05T12:36:19Z
dc.date.available2018-12-05T12:36:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576153
dc.descriptionExecutive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven er å undersøke om ansatte i Arbeid og Inkluderingsbransjen opplever at mestringsklima er det rådende motivasjonsklimaet i egne bedrifter, og om mestringsklima korrelerer med variabler som mening (at arbeidet oppleves meningsfullt), mestring (at ansatte opplever å mestre arbeidet godt) kunnskapsdeling, jobbautonomi, turnoverintensjon, tillit til arbeidsgiver og tillit til nærmeste leder. Det er gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse blant 50 Arbeids-og Inkluderingsbedrifter i Norge. Data er systematisert og oppgaven gir en deskriptiv analyse av hver enkelt variabel for seg. Videre er det gjort en Pearson korrelasjonsanalyse med mestringsklima som avhengig variabel og øvrige variabler som uavhengige. Til slutt er det gjennomført en lineær regresjonsanalyse for å vise hvilke variabler som virker mest. Resultatene er gitt ved 5% signifikansnivå eller sterkere. Oppgavens teoretiske fundament er diverse forskning foretatt av Christina G.L. Nerstad omkring mestringsklima og prestasjonsklima samt artikler, rapporter og avhandlinger foretatt av andre forskere som Nerstads henviser til sin forskning. Undersøkelsen viser at ansatte i Arbeid og Inkluderingsbedrifter opplever tilstedeværelse av mestringsklima i egne bedrifter. Den avdekker også at variabelen «mestringsklima» er positivt korrelert med: «tillit til arbeidsgiver», «tillit til nærmeste leder», «jobbautonomi» og «kunnskapsdeling». Den viser ikke korrelasjon til variablene «mening» og «mestring,» men viser en negativ (og signifikant) korrelasjon med «turnoverintensjon». Regresjonsanalysen understøtter korrelasjonsanalysen. Variablene som virker mest i samvariasjon med mestringsklima er i denne rekkefølge «Tillit til arbeidsgiver», «Jobbautonomi», «tillit til nærmeste leder». «Kunnskapsdeling» tas ikke med siden den ikke var signifikant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjecthuman resource managementnb_NO
dc.titleMestringsklima i Arbeids-og Inkluderingsbedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel