Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSjølyst, Ane
dc.contributor.authorNilsen, Charlotte Søgaard
dc.contributor.authorStrand, Synne Skoe
dc.date.accessioned2018-11-29T09:30:21Z
dc.date.available2018-11-29T09:30:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575399
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape attraktivitet blant disse. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utarbeidet: “Hva kan norske kjøpesentre gjøre for å skape større attraktivitet i fremtiden?” Oppgaven er delt inn i 6 deler, og starter med en gjennomgang av bakgrunn for valg av tema samt oppgavens avgrensninger. Videre presenteres kjøpesenterbransjen som helhet, dens nåsituasjon og foreløpige framtidsutsikter. Deretter presenteres de teorier som oppgaven videre baserer seg på, hovedsakelig bestående av utviklingsstrategier, forbrukeratferd og teori på området omnikanalstrategi. Den neste delen av besvarelsen er metodedelen, hvor det tas utgangspunkt i teknikker innen metode og dataanalyse. Dataene er samlet inn gjennom en kombinasjon av kvalitative dybdeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse utarbeidet i Qualtrics og deretter distribuert på nett. Datasettet er analysert ved hjelp av SAS JMP 13. Det er utarbeidet et analyseformål samt undersøkelsesspørsmål, som sammen vil bidra til å svare på oppgavens problemstilling. Disse belyser de viktigste kriteriene for å skape attraktivitet ved norske kjøpesentre. Det er blitt gjennomført en clusteranalyse med det formål å skille ulike kundegrupper fra hverandre, og se på likheter innad i gruppene. Det er gjennomført flere hypotesetester samt Cronbachs Alpha for å teste spørsmålenes indre konsistens. Resultatene av spørreundersøkelsen viste blant annet at majoriteten liker å oppholde seg på kjøpesentre, men at det fremdeles er en stor andel som ikke gjør det. Det finnes altså mange potensielle kunder. Undersøkelsene viser at både intervjuobjekter og respondenter av spørreundersøkelsen stilte seg positiv til en større tilstedeværelse av teknologi i kjøpesentrene. Undersøkelsene viser også at økt opplevd attraktivitet i kjøpesentrene på mange måter vil kunne skape større grad av rutinemessige besøk, blant annet ved å fokusere på kjøpesenterets indre miljø, som respondentene vektlegger i stor grad. På bakgrunn av analysene vil det avslutningsvis legges frem flere ulike tiltak som sammen vil kunne skape en større attraktivitet blant norske kjøpesentre, og dermed også øke kundekrets. God lesing!nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretail managementnb_NO
dc.titleBacheloroppgave om kjøpesentre i Norgenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel