Show simple item record

dc.contributor.authorSkjelbred-Eriksen, Hege
dc.contributor.authorKvinge, Veronica S.
dc.date.accessioned2018-11-19T11:54:16Z
dc.date.available2018-11-19T11:54:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573426
dc.descriptionExecutive Master of Management i Intern revisjon; Governance, risikostyring, intern styring og kontroll fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å vurdere i hvilken grad norske internrevisjoner etterlever kravene i IIA standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon, knyttet til forebygging og avdekking av misligheter. Dette har vi undersøkt ved å utføre en spørreundersøkelse blant virksomhetene som er medlem av IIA Norge. Disse virksomhetene har gjennom undersøkelsen mottatt ulike spørsmål for å kartlegge hvordan de arbeider for å forebygge og avdekke misligheter i virksomheten, sett opp mot de krav som følger av IIA standardene. Oppgaven har som formål å undersøke etterlevelse av IIA standard 1210.A2, 1220.A1, 1220.A2, 2060 og 2120.A2. Dette er, etter det vi kjenner til, den første studien som søker å avdekke i hvilken grad norske internrevisjoner etterlever IIA standardene på mislighetsområdet. Den norske foreningen for internrevisjon, IIA Norge er ikke kjent med at lignende undersøkelser er gjort i Norge. Det samme gjelder for IIA Danmark, IIA Sverige og IIA Finland, som heller ikke kjenner til noen sammenlignbare studier for sine respektive land. Det har dermed ikke vært relevant å sammenligne våre funn opp mot funn som har fremkommet i andre undersøkelser. Resultatene fra undersøkelsen vår tilsier at de fleste internrevisjonene som inngår i spørreundersøkelsen har et bevisst forhold til risikoen for misligheter, de jobber metodisk for å avdekke misligheter, om enn kun i en andel av revisjonsoppdragene de utfører, og de opplever at de har relativt god kompetanse til å revidere mislighetsområdet. Vi har imidlertid også identifisert flere områder der det er et klart forbedringspotensial med hensyn til hvordan internrevisjonene som inngår i undersøkelsen jobber for å forebygge og avdekke misligheter. Resultatene av undersøkelsen vår tilsier at ingen av IIA standardene på mislighetsområdet etterleves fullt ut av alle respondentene i undersøkelsen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectinternrevisjonnb_NO
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectselskapsledelsenb_NO
dc.subjectcorporate governancenb_NO
dc.subjectstyringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.titleEn studie av i hvilken grad norske internrevisjoner etterlever IIA standardens krav til forebygging og avdekking av misligheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record