Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Simen
dc.contributor.authorJelmert, Nikolai Diesch
dc.date.accessioned2018-11-16T09:11:05Z
dc.date.available2018-11-16T09:11:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573137
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI Norge eksisterer det et finansieringsgap som gjør at det ikke er nok risikovillig kapital for å finansiere alle de gode gründerideene som egentlig burde ha “livets rett”. Tidligere har staten opprettet såkornfondene for å prøve å tette dette finansieringsgapet, men som en konsekvens av hvordan ordningen har blitt forvaltet, unnviker den oppstartsbedrifter i den tidligste fasen (Lieng, 2013). I slutten av 2015 ble det derfor opprettet en ny pre-såkornordning for å aktivere risikokapital i denne fasen og som skal hjelpe oppstartsbedrifter gjennom det NHO beskriver som “dødens dal” (Lund, 2013, s.10). Som en relativt ny ordning, der resultater ikke kan måles før de kommende årene, ønsker vi derfor å undersøke hvordan ordningen fungerer i praksis mellom de ulike forvalterne og gründerbedriftene. For å svare på dette, er det utarbeidet 3 underproblemstillinger. 1. Hvorfor er dette en attraktiv ordning for gründerbedrifter? 2. Hvordan identifiserer forvalterne potensielle vekstbedrifter? 3. Hvordan fungerer samspillet mellom forvalter og gründer i presåkornordningen? I teoridelen belyser vi litteratur om blant annet oppstartsfaser, finansieringskilder, finansieringsgap, pre-såkornordningen, forvaltere, investeringsprosessen og styret i oppstartsbedrifter, for å underbygge problemstillingene i oppgaven. Neste hoveddel av oppgaven er metodedelen, hvor vi gjør rede for valget av kvalitativ metode, med et eksplorativt design. Det ble gjennomført 3 intervjuer med de 3 ulike typer forvaltere av ordningen, og 2 tilhørende gründerbedrifter som hadde fått tilskudd fra ordningen. Dette belyses i empiridelen som senere blir brukt sammen med teorien for å drøfte problemstillingen i oppgaven. Gjennom drøftingen finner vi ulikheter blant forvalterne når det kommer til hvordan pre-såkorninvesteringene blir gjort, disposisjon av ressurser for gründerbedriftene og samspillet mellom aktørene. Gjennom elementene i investeringsprosessen (Wickham, 2006) viser det seg å være forskjeller i blant annet forvalternes investeringsprofil og evaluering av gründerbedriftene. Et av funnene er blant annet forvalternes vurdering av «trygge-» og «gamblerbedrifter » for å få en balansert portefølje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titlePre-såkornordningen - et nytt bidrag til gründerbedrifters kamp for å overleve «dødens dal»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record