Show simple item record

dc.contributor.authorReum, Ole Kristian Dullum
dc.contributor.authorAdolfsen, Sindre
dc.contributor.authorRindalsholt, Martin Andreas
dc.date.accessioned2018-11-15T13:23:11Z
dc.date.available2018-11-15T13:23:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573055
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractInteressenthåndtering er et dagsaktuelt tema innenfor faget prosjektledelse. En god eller dårlig interessenthåndtering kan skille mellom vellykkede og mindre vellykkede prosjekt. Problemstillingen vi har valgt er: - Hvordan ble interessentene håndtert i forhold til Difi sin interessentmodell? Bakgrunnen for prosjektet Heggstadmoen Godsterminal er det tidligere Jernbaneverket sin målsetting om å skape bedre infrastruktur og konkurransekraft for godstransport på jernbane. En ny godsterminal har som målsetning å gi økt kapasitet for håndtering av gods på bane i Trondheimsregionen. Planene omfatter også en utbedring av den eksisterende bilhåndteringsterminalen på Heggstadmoen godsterminal. For å avgrense oppgaven har vi valgt å fokusere på interessentene: prosjektleder, Bane NOR Drift, Terminalleder Bane NOR, CargoNet og Teknobygg. Vi beskriver interessenthåndteringen i seks faser med utgangspunkt i Difi sin interessentmodell. Modellen handler om hvordan man kan få interessentene til å medvirke positivt i prosjekter. Vi har benyttet oss av Savage sine teorier om hvordan interessenter kan kategoriseres og håndteres i prosjekter. For å supplementere til Savage sine teorier, har vi benyttet oss av støttende teorier av Pernille Eskerod og Anna Lund Jepsen som tar for seg identifisering og kommunikasjon i forbindelse med interessentarbeid. Vi har valgt å kategorisere de interessentene vi intervjuet som støttende interessenter. Den vanligste strategien for de støttende interessentene er å opprettholde en tett dialog og en jevn flyt av informasjon mellom interessenten og prosjektleder. En tydeligere kartlegging og kategorisering av interessentene i prosjektet kunne gitt prosjektledelsen en bedre oversikt over hvilke interessenter som burde blitt prioritert på hvilke tidspunkt og gjort det lettere å definere tiltak for hver enkelt interessentgruppe. Selv om prosjektet i sin helhet blir vurdert som vellykket av Bane NOR, har vi en oppfatning av at interessentene kunne blitt inkludert i større grad. Interessentmedvirkning er et perspektiv som benytter en mer tilretteleggende rolle for interessenthåndtering, som kunne sikret en bedre involvering og et større engasjement fra brukerne. Prosjektledelsen kan ha undervurdert ressursbruken rundt interessenthåndtering. Håndteringen av interessentene kan ha blitt gjort uten å være bevisst over interessentenes agenda, maktforhold og hvordan interessentene har påvirket hverandre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleByggingen av Heggstadmoen : En vurdering av interessenthåndteringennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record