Show simple item record

dc.contributor.authorVenolum, Line Skoglund
dc.contributor.authorKrogsrud, Frida
dc.contributor.authorFeyling, Amanda
dc.date.accessioned2018-11-15T10:03:38Z
dc.date.available2018-11-15T10:03:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572967
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDet er et voksende fokus på bærekraft i klesbransjen. Denne fremveksten har ført til endringer i forbrukerholdningene, og legger press på de tradisjonelle forretningsmodellene. Oppstartsbedrifter er mest sårbare for endringer i bransjen og har større behov for å tilpasse seg for å overleve. Gjennom oppgaven skal derfor følgende problemstilling besvares: Hvilke drivkrefter er avgjørende for det økende fokuset på bærekraft i klesbransjen, og hvordan tilpasser norske entreprenører i oppstartsfasen sine forretningsmodeller for en mer bærekraftig vekst? Det første kapittelet i oppgaven formidler bakgrunnen og formålet med oppgaven, samt en begrepsavklaring. I det neste kapittelet presenterer vi teorier vedrørende ulike forretningsmodeller, deriblant bærekraftige forretningsmodeller og forretningsmodeller i klesbransjen. For å sikre reliabilitet og validitet av data og kilder, kartlegger vi i det tredje kapittelet metoden ved forskningsprosessen. Her utdyper vi datainnsamling, undersøkelsesdesign og metodevalg for oppgaven. Datamaterialet blir presentert i oppgavens fjerde kapittel, og er innhentet gjennom ni dybdeintervjuer. Seks av intervjuobjektene er entreprenører i klesbransjen, og to er fagpersoner på feltet. Det siste intervjuobjektet presenteres som både entreprenør og fagperson. Tilsammen skaper de et helhetlig bilde av bransjen, basert på deres kunnskap og erfaringer. I de påfølgende kapitlene ser vi på de empiriske studiene, sammen med det teoretiske rammeverket. Dette danner grunnlaget for analysen og konklusjonen i oppgaven, som blir presentert i oppgavens femte og sjette kapittel. Vi avdekker to drivkrefter som sammen bidrar til det økende fokuset på bærekraft. Disse drivkreftene er de miljøbaserte kravene og de sosiale forholdene. En underliggende driver for disse er teknologi, som igjen deles inn i kommunikasjonsteknologi og produksjonsteknologi. For å tilpasse seg disse endringene jobber norske entreprenører med forretningsmodellinnovasjon, hovedsakelig gjennom å utvikle nye konsepter og ved å fokusere på verdikjeden. Entreprenørene benytter også samarbeid blant annet for å heve kunnskapsnivået. Dette arbeidet øker sjansen for oppstartsbedrifter til å overleve i en bransje som er preget av en bærekraftig utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleBærekraft i klesbransjennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record