Show simple item record

dc.contributor.authorHesselberg, Linda
dc.contributor.authorHvidsteen, Magnus
dc.contributor.authorStaver, Ragnhild Vegsund
dc.date.accessioned2018-11-15T09:51:10Z
dc.date.available2018-11-15T09:51:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572965
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har samfunnsansvar å si for TOMS lojalitet?» For å besvare oppgavens problemstilling gjennomførte vi en kvantitativ undersøkelse. I undersøkelsen ønsket vi å se på to aspekter av atferdsmessig lojalitet, og delte derfor opp analyseformålet i følgende undersøkelsesspørsmål: 1. Hvordan påvirker de uavhengige variablene vareprat, og hvilken forskjell utgjør samfunnsansvar? (US1) 2. Hvordan påvirker de uavhengige variablene kjøpsintensjon, og hvilken forskjell utgjør samfunnsansvar? (US2) Vi tok utgangspunkt i en tidligere forskningsmodell, og justerte den etter vår problemstilling. For å gjennomføre den kvantitative undersøkelsen benyttet oss av en spørreundersøkelse for å samle inn data. Undersøkelsesdesignet har en kausal tilnærming, og vi benyttet oss av et bekvemmelighetsutvalg. For å kvalitetssikre variablene, gjennomførte vi en faktoranalyse. Analysen ga oss en optimalisert forskningsmodell som vi anvendte videre i oppgaven. Videre gjennomførte vi en korrelasjonsanalyse og flere regresjonsanalyser for å svare på undersøkelsesspørsmålene. Resultatene fra analysene ble først rapportert, og de forskjellige funnene ble drøftet videre. For å besvare det første undersøkelsesspørsmålet (US1) gjennomførte vi to multiple regresjonsanalyser, og fant ut at samfunnsansvar har en positiv påvirkning på vareprat. Vi gjennomførte tilsvarende to multiple regresjonsanalyser for å svare på det andre undersøkelsesspørsmålet (US2), og fant ut at samfunnsansvar hadde en negativ påvirkning på respondentenes kjøpsintensjoner. Videre drøfter vi rundt funnene fra disse analysene og konkluderer med at samfunnsansvar både har positive og negative påvirkninger på lojalitet. Vi har kommer frem til flere interessante funn, som danner et grunnlag for svært interessant videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleSamfunnsansvar og lojalitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record