Show simple item record

dc.contributor.authorRasmussen, Lillian
dc.contributor.authorKirkaune, Eirin Myhre
dc.date.accessioned2018-11-14T14:49:29Z
dc.date.available2018-11-14T14:49:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572903
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractKreative entreprenører og den kreative industrien blir stadig mer akseptert av den norske regjeringen, som har etablert flere tiltak for å øke forretningskompetanse. Dette skal gjøre at entreprenørskap og nytenking skal bedre økonomien i bransjen. Selv om mange aktører i den kreative industrien tydelig opptrer som entreprenører, fremkommer det at det er utfordringer rundt temaet entreprenøriell identitet. I denne utredningen vil vi derfor svare på følgende problemstilling: Hva påvirker den entreprenørielle identiteten til aktører i tekstildesignbransjen, og kan man se et tydelig identitetsskille mellom aktørene? De to første kapitlene i oppgaven tar for seg bakgrunn og formål, samt en gjennomgang av teorier om entreprenøriell identitet, entreprenøriell lidenskap og om entreprenørskap er noe som kan læres. Det tredje kapittelet presenteres valg av metode som er brukt i arbeidet med datainnhenting og undersøkelsesdesign. I denne utredningen er det anvendt kvalitativ metode. Primærdata er hentet fra dybdeintervjuer med personer med relevant bakgrunn og erfaring for oppgavens formål. I det fjerde kapittelet presenteres funnene som er gjort i dybdeintervjuene. Dette kapittelet vil sammen med teori danne grunnlaget for analysen i kapittel 5. I det siste kapittelet er det gjort en konklusjon på bakgrunn av analysen av funn sett i lys av teori. Vår konklusjon er at det er et tydelig skille på kreative entreprenørers oppfattede identitet, men at vi for å få et klart bilde av dette må nå ut til de som er ”ekstreme” på sin side; enten bare kunstner eller bare entreprenør. Det er ikke gitt at alle kreative entreprenører skal kunne, eller ønsker å, bli plassert under en bestemt betegnelse, men finne en balanse og en kombinasjon av de to identitetskategoriene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleIdentitetsspørsmålet i tekstildesignbransjen : Kunstner eller entreprenør?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record