Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErtenstein, Regine Sjøli
dc.contributor.authorDahl, Marte Ådlandsvik
dc.contributor.authorLundqvist, Klara Ellen Bois
dc.date.accessioned2018-11-14T12:28:00Z
dc.date.available2018-11-14T12:28:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572834
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi tatt utgangspunkt i generasjon X, født mellom år 1965 - 1979 og generasjon Y, født mellom år 1979 - 1996. Vi ønsket å fordype oss i kjøpsprosessen og dens betydning for generasjonene ved kleskjøp, samt sosiale mediers innflytelse. Med utgangspunkt i dette har følgende problemstilling blitt utarbeidet; “Er det slik at generasjon X har en annerledes kjøpsprosess sammenlignet med generasjon Y?” Oppgaven er delt inn i fire faser hvor første fase vil dekke den teoretiske forankringen. Herunder vil vi presentere generasjonene vi har foretatt oss, samt innhenting av relevant primærdata og anvendelse av sekundærdata. For å få en faglig relevans knyttet til vår studie er oppgavens struktur lagt opp etter kjøpsprosessens fem trinn. Den andre og tredje fasen vil ta for seg metode og dataanalyse. I fasen om metode vil analyseformålet belyses, samt undersøkelsesspørsmål for å få bedre innsikt i generasjonenes steg i kjøpsprosessen. Det har også blitt gjennomført dybdeintervjuer som ga oss grunnlag for vår spørreskjemaundersøkelse. Avslutningsvis vil vi i den fjerde fasen evaluere og drøfte funnene. Studien viser at begge generasjonene blir påvirket av både indre og ytre stimuli ved kleskjøp, slik som eget følt behov og sosiale medier. I hvilken grad det påvirker har sammenheng med både alder og kjønn, da det fremkommer at sosiale medier har størst påvirkningskraft for generasjon Y. Ved både innhenting av produktinformasjon, vurdering av alternativer og ved selve kjøpsbeslutningen, ser vi dog at generasjon X henvender seg mer til butikkpersonell for å få bekreftelse ved kleskjøp. Da vi undersøkte hvor generasjonene uttrykte seg ved enten misnøye eller tilfredshet, fant vi i det siste trinnet få signifikante sammenhenger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretail managementnb_NO
dc.titleEr det slik at generasjon X har en annerledes kjøpsprosess sammenlignet med generasjon Y?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel