Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGundersen, Martine
dc.contributor.authorHamre, Karoline Skjølingstad
dc.contributor.authorNesheim, Marianne
dc.date.accessioned2018-11-14T12:12:57Z
dc.date.available2018-11-14T12:12:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572824
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere. Denne trenden har utviklet seg, og det har ført til en nytenkende måte å markedsføre på. Første tema er markedskommunikasjon som viser hvordan man kommuniserer et budskap til forbrukeren. Sentrale delemner innenfor markedskommunikasjon er word of mouth. Det andre temaet vi har utdypet oss innenfor er sosiale medier hvor et sentralt delemne er Instagram, som har et stort fokus i oppgaven. Det tredje temaet omhandler fenomenet “celebrity endorsement” hvor vi videre ser på hvilken effekt kjendiser har på forbrukeren. Det siste temaet omhandler influensere, hvor vi videre går inn på bruken av ambassadører på Instagram. Med mål om en bredere forståelse har vi tatt utgangspunkt i kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Kvantitativ tilnærming er brukt som primærmetode, hvor vi utførte to eksperiment for å måle om det var en årsakssammenheng mellom bruk av “kjent ansikt” vs. “ukjent ansikt” på Instagram. Vi utførte eksperimentene ved hjelp av Adrienne som er en kjent Instagram ambassadør i Norge. Adrienne har et samarbeid med bedriften Get Inspired, derfor blir bedriften nevnt i oppgaven. Videre ble kvalitativ tilnærming, basert på seks dybdeintervju brukt som sekundærmetode for å tilegne mer informasjon til forskningen. Funn viste at forbrukeren i stor grad blir påvirket av å bli eksponert for reklame gjennom kjente ansikt. Samtidig har det kommet opp et funn som påpeker at det kan skape en negativ effekt hvis produkt og influenser ikke har en sammenheng. Med bakgrunn av funn og drøfting konkluderes det med at man bør bruke nødvendige virkemidler som vil maksimere effekten av markedsføring via influensere. Det er viktig å vurdere målgruppe i forhold til produktet og valg av influenser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleBruk av kjente ansikt i markedskommunikasjonennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel