Show simple item record

dc.contributor.authorSøvold, Helene
dc.contributor.authorSøndenå, Wenche Helen
dc.date.accessioned2018-11-12T08:45:04Z
dc.date.available2018-11-12T08:45:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571925
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI bacheloroppgaven vår i Salgsledelse og Personlig salg BTH 3203 har vi valgt å undersøke temaet relasjonsbygging nærmere, og viktigheten av å skape en god relasjon med kunder. Bachelorbedriften vår, Vecora AS er et markedsføringsbyrå. Problemstillingen vi ønsker å besvare for vår bedrift er “Hvordan vurderer bedrifter viktigheten av relasjonen mellom bedriften og Vecora? Samsvarer dette med Vecora sin forretningsidé?”. Med utgangspunkt i den valgte problemstillingen har vi benyttet relevant teori og gjennomført tre dybdeintervjuer, samt utviklet og sendt ut en spørreundersøkelse. I de gjennomførte dybdeintervjuene har vi prøvd å finne ut av hvordan Vecora og kundene til bedriften reflekterer rundt temaet relasjonsbygging, og om det finnes noen likhetstrekk. Gjennom spørreundersøkelsen har vi prøvd å avdekke hva kundene til Vecora og andre generelle bedrifter legger vekt på og ønsker i en relasjon. Vi har til slutt analysert funnene både i dybdeintervjuene og i spørreundersøkelsen for å kunne si noe om hvordan dagens situasjon er i Vecora. Oppgaven vår starter med en grundig teoretisk forankring, hvor vi har valgt undertemaer vi hevder er viktige når man undersøker hovedtemaet vårt. Her har vi tatt med deltemaer som lojalitet, tillit, kunderelasjoner, relasjonsverdi, relasjonsstrategi og relasjonsstyrker. Vi har også benyttet oss av modeller vi anser som relevante. Etter teoridelen kommer metodedelen hvor vi har valgt å benytte oss av både kvalitative og kvantitative undersøkelser. Dette vil gi oss mulighet til å kunne svare på vår problemstilling. I undersøkelsene vi gjennomførte fant vi ut at det er flere signifikante sammenhenger mellom teori og bedriftens nåværende situasjon. Svarene i dybdeintervjuene samsvarer til dels med teorien. Før vi startet å skrive bacheloroppgaven hadde vi lite kunnskap om Vecora. Vi har derfor vært nødt til å sette oss grundig inn i situasjonen bedriften står overfor og gjennomføre gode undersøkelser gjennom grundig datainnsamling. Det største forbedringspotensialet til Vecora ligger i kundeoppfølging og nytteverdien av bruken av en fast kontaktperson. Videre vil vi anbefale Vecora å tildele kundene en fast kontaktperson, utvikle spesifikke tiltak for relasjonsbygging og lage rutiner for kundeoppfølging. En mer detaljert konklusjon og anbefalingene er skrevet avslutningsvis under den avsluttende drøftelsen i oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsalgsledelsenb_NO
dc.titleViktigheten av relasjonsbyggingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record