Show simple item record

dc.contributor.authorSande-Ottersen, Ulf Sigmund
dc.date.accessioned2018-11-09T12:43:59Z
dc.date.available2018-11-09T12:43:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571829
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne studien er HR-transformasjonen i Forsvaret og hvordan den har påvirket linjelederes hverdag ved Luftforsvarets skolesenter. Målet med oppgaven er å beskrive de krav som stilles i rollen, den kontrollen linjelederne opplever å ha og avslutningsvis den støtten de opplever å få. Studien er forankret i kvalitativ metode med en fenomenologisk tilnærming. Datainnsamlingsmetoden som er benyttet, er fokusgruppeintervjuer. Bakgrunnen for en slik undersøkelsesmetodikk er for å skape diskusjon og erfaringsoverføring blant linjelederne med den hensikt å øke kunnskapsdelingen. Hovedfunnet i studien viser at linjelederne opplever et gap mellom de krav som stilles i rollen og den kompetansen de besitter innenfor HR-området. Denne kombinasjonen medfører negativ belastning. Samtidig er kollegastøtte et sentralt funn i studien. Kollegastøtte viser seg å være svært viktig for kunnskaps- og erfaringsdeling blant linjelederne. Støtten fra kollegaer kan tolkes å være en slags buffer for manglende formell opplæring. Bachelorstudien gir grunnlag for å konkludere at dersom kombinasjonen høye krav og lav kontroll fortsetter i like stor grad, kan det medføre risiko hos enkeltindivider samtidig som det er en risiko for organisasjonens gjennomføringskraft. Basert på studien anbefales Luftforsvarets skolesenter å iverksette lokale tiltak for å forbedre situasjonen hos linjelederne, og da spesielt rettet mot opplæring og erfaringsdeling. Et sentralt spørsmål til ettertanke er hvorvidt mennesket fortsatt er Forsvarets viktigste ressurs.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleLinjelederens nye hverdagnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record