Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Vilde Kristine
dc.contributor.authorBjørset, Frida
dc.contributor.authorEdland, Hanna
dc.date.accessioned2018-11-08T14:35:27Z
dc.date.available2018-11-08T14:35:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571684
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeutvikling fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging, hvilket er en avsluttende del av studiet i PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Med et ønske om et realistisk innblikk i kampanjeplanlegging, har vi dannet et fiktivt mediebyrå: Agenda Media er et Oslo-basert mediebyrå. Agenda Media jobber med utvikling av kampanjer hvor intensjonen er å gi en minst like stor gevinst til samfunnet som for oppdragsgiver. Vår visjon er å bidra til å gjøre mannen i gata mer samfunnsengasjert og bevisst ved å sette dagsaktuelle, viktige tema på agendaen. Kampanjens oppdragsgiver er FJONG, hvor hensikten er å øke antall handlende kunder ved å være top of mind innen klesleiekonseptet. Klesleie er et relativt nytt konsept i Norge, som FJONG ønsker at skal få en betydelig vekst for sin egen og miljøets del. Problemstillingen for oppgaven er som følger: Hvordan kan FJONG påvirke kunden til å gå fra interesse til adopsjon av klesleiekonseptet, og dermed øke antall kunder? Innledningsvis tar vi for oss en situasjonsanalyse for å kartlegge FJONGs ressurser, styrker og svakheter, samt hvilke konkurrenter og interessenter som eksisterer og kan komme inn på markedet. FJONG opererer i et blue ocean per i dag, som fører med seg sine fordeler og ulemper. Videre presenteres vår øvrig sekundærdata, samt vår primærdata basert på spørreundersøkelse og fokusgruppe. Hensikten med de to sistnevnte var å identifisere målgruppens kjennskap og grunnleggende holdning til FJONG, samt hvilke faktorer som er avgjørende for at de foretar sitt første kjøp. Vi baserte spørsmålene på følgende overordnede undersøkelsesspørsmål: 1. Er bærekraft, økonomi eller “et større klesskap” den største motivasjonen til å leie klær? 2. Hva er de utslagsgivende faktorene som får kundene til å foreta første kjøp/leie? 3. Anser målgruppen klesleiekonseptet som troverdig og trygt? Basert på datainnsamlingen, har vi videre utformet følgende hovedmål: FJONG skal være top of mind innen klesutleie i Norge. Hovedmålet har følgende delmål: ● Øke antall registrerte profiler fra 15.000 til 30.000 ● 20% av brukerne skal ha foretatt minst to kjøp ● Bli kåret til en Gaselle-bedrift i 2021 ● Bevisstgjøre kvinner i alderen 20-35 år, bosatt i Norge, om hvilken effekt klesindustrien har på miljøet ● Øke antall følgere på Instagram fra 7.000 til 30.000 Vi vil anbefale FJONG å ta i bruk de to handlingsstrategiene; publikumsengasjement og organisasjonens opptreden. Med utgangspunkt i kampanjens mål, datainnsamling og strategier, har Agenda Media presentert de fire følgende kommunikasjonstaktikkene: 1. Influencers: Inngå kommersielt samarbeid på Instagram med jenter i alderen 20-35 år med 1500-3000 følgere 2. Nyhetsbrev: Personlige nyhetsbrev basert på forbrukeratferd 3. Bonusordning: En vervekampanje som belønner eksisterende og nye kunder 4. Kortfilmer: Ukentlige snutter på Instagram for å gi et dyptgående innblikk i konseptet og skape en relasjon til forbrukerne Avslutningsvis redegjør vi for anbefalt evalueringsmetoder for å måle kampanjens suksess, basert på evalueringspyramiden til Macnamaras.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeutviklingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.titleMoteriktig med delingsøkonominb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record