Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHamza, Aliaa
dc.contributor.authorHeien, Mari
dc.date.accessioned2018-11-07T09:40:10Z
dc.date.available2018-11-07T09:40:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571367
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven omhandler relanseringen til merkevaren Wrangler, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: «Hvordan har relanseringen av Wrangler nådd ut til ønsket målgruppe?» Innledningsvis presenteres Wrangler og deres relansering, bakgrunn for valg av oppgave samt oversikt over bransjen de opererer i. Videre vil et teoretisk rammeverk anvende relevant litteratur for å besvare vår problemstilling. Teoriene vi har vektlagt er i hovedsak Kellers merkepyramide, markedsmiksen og produktets livssyklus. Tiltak har blitt utformet med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket. I metodedelen redegjør vi for forskningsprosessen som er utformet med et eksplorativt design gjennom kvalitative dybdeintervjuer, og deskriptivt design gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse utarbeidet i Qualtrics. Dybdeintervjuene ble anvendt for å anskaffe et tydelig bilde av dagens situasjon, som vi videre ønsket å benytte i utarbeidelsen av spørreundersøkelsen. Undersøkelsen ble operasjonalisert med utgangspunkt i merkepyramiden og markedsmiksen, og ble deretter pre-testet før gjennomføring av endelig undersøkelse. Innhentet data ble til slutt presentert og drøftet gjennom en kombinasjon av dybdeintervjuer og spørreundersøkelsen. Det fremkom av analysen at mindretallet av respondentene og målgruppen kjente til Wranglers relansering. Flertallet hadde imidlertid kjennskap til Wrangler som merkevare, men i relativt liten grad. Det viktigste kriteriet for Wrangler vil være å øke kjennskap blant forbrukerne gjennom synlighet, ved å basere seg på elementene i markedsmiksen. For å nå den yngre målgruppen må assosiasjoner som gøy og ungdommelig kommuniseres tydelig. På bakgrunn av analysene og undersøkelsesspørsmålene har vi kommet frem til en rekke tiltak som går i Wranglers favør, for å kunne oppnå vellykkede lanseringer mot ønsket målgruppe i fremtiden.nb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretail managementnb_NO
dc.titleWrangler : Hvordan har relanseringen av Wrangler nådd ut til ønsket målgruppe?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel