Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaug, Tora Vinjar
dc.contributor.authorWinther-Larsen, Henriette
dc.date.accessioned2017-11-22T11:42:55Z
dc.date.available2017-11-22T11:42:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467545
dc.descriptionBacheloroppgave i Kulturledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2017, tar vi for oss det nye reklamefenomenet content marketing. I oppgaven starter vi med en introduksjon til temaet og plasserer dette i konteksten vi ønsker å undersøke det i, før vi presiserer oppgavens formål og avgrensninger, samt følgende problemstilling: «Hvilken effekt hadde content artikkelen om Kongens Nei, utarbeidet av VG Partnerstudio for Nordisk Film Distribusjon, på publikums kjøpsintensjon og wordof- mouth?» I oppgavens andre del presenterer vi teorien som vi mener er hensiktsmessig for å besvare vår problemstilling. Her snakker vi om teori knyttet direkte til content marketing, kritikk mot content marketing og holdningsteori, før vi introduserer følgende hypoteser vi vil forsøke å besvare problemstillingen med: H1: Positiv holdning til content marketing har positiv effekt på kjøpsintensjon H2: Positiv holdning til content marketing har en positiv effekt på word-of-mouth H3: Tydelig merking av kommersielt innhold har en positiv effekt på kjøpsintensjon H4: Tydelig merking av kommersielt innhold har en positiv effekt på word-of-mouth Den tredje delen tar for seg oppgavens metode og datainnsamling, og vi redegjør her for design, utvikling av spørreskjema og intervju, utvalg og skalabruk. Den fjerde delen av oppgaven er analysekapittelet, hvor vi legger frem resultatet av analysene vi har gjort av den innsamlede dataen og tester hypotesene vi formulerte i del to. Avslutningsvis diskuterer vi det oppgaven har tatt oss igjennom, samt konkluderer basert på teorien som ligger til grunn og analysene vi har gjort.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkulturledelsenb_NO
dc.titleContent marketing i norsk filmbransjenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel