Show simple item record

dc.contributor.authorBirkeland, Kristine Skaalvik
dc.contributor.authorJensen, Ida Kristin
dc.contributor.authorHeggdal, Karoline Ytre-Arna
dc.date.accessioned2017-11-21T12:18:46Z
dc.date.available2017-11-21T12:18:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467338
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven tatt for oss utfordringer knyttet til innhenting av kompetanse og rekruttering for gründerbedrifter i overgangen mellom oppstart og vekst. Formålet med oppgaven er kartlegge hvordan profilerings- og tekstiltrykkbedriften Uniprint AS kan møte denne prosessen på best mulig måte. I vårt arbeid har vi oppdaget at forskningen i skjæringspunktet mellom gründervirksomhet og kompetanseinnhenting er mangelfull. Et delmål med denne oppgaven er derfor å bidra med empiri og oppmerksomhet til emnet. Uniprints spesifikke utfordring skapte grunnlaget for problemstillingen: “Hvordan bør gründerbedriften Uniprint AS håndtere rekruttering og innhenting av kompetanse i en vekstfase?” For å besvare problemstillingen har vi presentert teori som vi har funnet som relevant for å kunne belyse problematikk i forbindelse med rekruttering og kompetanseinnhenting. Vi har så supplert eksisterende teori med empiri fra seks dybdeintervju av gründere som selv har vært gjennom en rekrutteringsprosess i en vekstfase. Drøfting av teori og funn fra dybdeintervjuene ble videre brukt som grunnlag i analysen av Uniprints situasjon. Analysen skapte så grunnlaget for den helhetlige strategiske planen vi har utarbeidet for Uniprint. I likhet med oppgavens informanter er Uniprints største bekymring å binde kapital ved faste ansettelse. Flere av informantene opplyser at de har tatt i bruk atypisk arbeidskraft for å sikre større fleksibilitet når det er behov for kompetanse i tider med usikker økonomi. Våre funn støtter opp teori som sier at nettverk er den vanligste rekrutteringskilden for små bedrifter i oppstarts- og vekstfasen. Dette fordi det er enkelt og lite ressurskrevende. Nettverksrekruttering blir mindre vanlig etter hvert som bedriften får behov for mer spesialisert kompetanse og økonomien bedres. Det viser seg videre at både Uniprint og informantene er svært opptatt av at ansattes holdninger og verdier sammenfaller med bedriftens. Det kan tenkes at Uniprint ikke opplever samme vekst som vi har tatt utgangspunkt i for denne oppgaven. Vår vurdering er likevel at oppgaven som helhet vil gi Uniprint verdifull innsikt i hvordan de bør håndtere prosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectbedriftsutviklingnb_NO
dc.subjectSMBnb_NO
dc.subjectsmå og mellomstore bedrifternb_NO
dc.titleUniprint AS : Rekruttering og kompetanseinnhenting i gründerbedrifter i vekstnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record