Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNagell, Eirin
dc.contributor.authorLodden, Sara Lyngholm
dc.date.accessioned2017-11-21T09:58:09Z
dc.date.available2017-11-21T09:58:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467295
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? Vi har rettet undersøkelsen mot seks variabler: motiv, tillit, alder, inntekt, bosted og aktivitet på digitale medier. For å besvare oppgavens problemstilling har vi tatt for oss nyere perspektiver fra delingsøkonomi-entusiastene Arun Sundararajan og Alex Stephany. Dette har vi kombinert med den tradisjonelle holdningsteorien kalt trekomponentmodellen. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av en blanding av eksplorativt og deskriptivt undersøkelsesdesign. Bakgrunnen for valget av undersøkelsesdesign er at delingsøkonomi er et forholdsvis nytt konsept i Norge. I tillegg har vi tatt inspirasjon av delingsøkonomiutvalget og Forbrukerforskningsinstituttet SIFO sine tidligere analyser om delingsøkonomi. Basert på disse undersøkelsesdesignene har vi gjennomført ti individuelle dybdeintervju og en spørreundersøkelse med 310 respondenter. Vi utførte dybdeintervjuene for å skaffe en grunnleggende innsikt for intervjuobjektenes forståelse rundt delingsøkonomi, som ville hjelpe oss å utarbeide et godt gjennomført spørreskjema. I resultatene fremkommer det at de yngre aldersgruppene har en mer positiv holdning til delingsøkonomi sammenlignet med de eldre. Bruken av delingstjenester er mer varierende på tvers av aldersgruppene. Videre viser resultatene at de som tjener mest er mest positive til delingsøkonomi, i tillegg til å være mest aktive på delingsplattformene. Det viser seg at bruken av delingstjenester har stor spredning mellom storby og bygd, hvor storby er den største brukeren. Analysene viser at bruk av delingstjenester øker ved aktivitet på digitale medier. Det samme gjelder for fremtidig bruk. Konklusjonen på problemstillingen er at de yngste, de med mest inntekt, de som bosatt i storby og de som er mest aktive på digitale medier har en holdning som predikerer kjøpsatferd innen delingsøkonomi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleDelingsøkonominb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel