Show simple item record

dc.contributor.authorThu, Mariell
dc.contributor.authorSandve, Siv
dc.date.accessioned2017-11-21T09:52:54Z
dc.date.available2017-11-21T09:52:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467292
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven skal vi kartlegge hvilke effekter produktplassering har på kjøpsatferd med utgangspunkt i merkeholdninger og merkekjennskap. Det har blitt fokusert på produktplassering i forhold til norske tv-program, og i dette tilfellet samarbeidet mellom Ulvang og Farmen. I den første delen av oppgaven har vi tatt for oss teori som må være tilstede for at vi skal kunne forstå utfallet på problemstillingen. Den andre delen av oppgaven tar for seg innhentingen av data, dvs. metodedelen hvor det ble gjennomført en metodetriangulering. Med andre ord ble det benyttet både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Det ble gjennomført 3 fokusgrupper, en spørreundersøkelse og korte intervju. I den siste delen har vi drøftet og kommet frem til en konklusjon som belyser problemstillingen vi har satt oss. I både fokusgruppene og spørreundersøkelsen ble det nøye tenkt gjennom hvordan vi kunne måle hvilken rolle merkekjennskap og merkeholdning hadde på produktplassering, slik at vi igjen kunne måle dette opp mot kjøpsatferd. Vi ønsket å sikre oss at vi fikk inn all den informasjonen som var relevant for oss slik at vi kunne komme frem til den mest nøyaktige konklusjonen. Ut i fra undersøkelsen fant vi flere effekter som kan ha påvirket kjøpsatferden. Det viser en klar tendens til at det har blitt skapt større merkekjennskap via samarbeidet som har påvirket kjøpsatferden. I tillegg har de positive holdningen folk har blitt overført mellom merkevaren og programmet, noe som har hatt en positiv virkning på salget for Ulvang sin del. Høy grad av integrering har også vist seg å påvirke kjøpsatferd ved at det skaper en positiv holdning til produktene som blir produktplassert. Analysen viser til at det er en økning i besittelse av produkter blant de som ser hyppig på Farmen i forhold til de som ser sjeldnere. Tilslutt ønsker vi å takke alle som har stilt opp for oss under arbeidet med oppgaven. Vi vil takke alle butikkene som tok seg tid til å besvare spørsmålene, alle som deltok på fokusgruppene og spørreundersøkelsen, Zafe AS for lån av kontorlokaler og utstyr til fokusgruppene og vårnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleHvilken effekt har produktplassering på kjøpsatferd?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record