Show simple item record

dc.contributor.authorEdo, Liv Zeinab Lyster
dc.contributor.authorAase, Rebecca Handal
dc.contributor.authorGjerdalen, Tilde
dc.date.accessioned2017-11-20T12:12:43Z
dc.date.available2017-11-20T12:12:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467135
dc.descriptionBacheloroppgave i Entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractDet blir stadig lagt mer fokus på å lære den yngre generasjonen om verdi- og nyskaping i næringslivet. Regjeringen har i samarbeid med næringslivet etablert flere tiltak for å oppnå en økt grad av entreprenøriell læring hos den yngre generasjon, som et ledd i å motivere flere unge til å skape sin egen arbeidsplass. Ett av disse tiltakene er Studentbedrift. Gjennom denne oppgaven skal derfor følgende problemstilling besvares; Bidrar Studentbedriftkurset til entreprenøriell læring, og på hvilken måte påvirker kurset studentens motivasjon til å starte egen bedrift i senere tid? Oppgavens første kapittel presenterer bakgrunn og formål med oppgaven. Kapittel to og tre tar for seg sentrale begreper i oppgaven, samt anerkjent teori om entreprenøren, entreprenøriell læring og motivasjon. Oppgavens fjerde kapittel redegjør for ulike typer data, undersøkelsesdesign og innhentingsmetoder, deretter presenteres valg av metode. I denne utredningen er det valgt en kvalitativ tilnærming. Datamaterialet er hentet inn ved hjelp av dybdeintervjuer med erfarne professorer innen Studentbedrift-kurset (SB-kurset), og studenter som har gjennomført kurset. Disse blir presentert i kapittel fem. De empiriske studiene og oppgavens teoretiske rammeverk danner grunnlaget for oppgavens analyse og konklusjon som blir presentert i henholdsvis kapittel seks og syv. Vi konkluderer i denne utredningen med at SB-kurset bidrar til entreprenøriell læring gjennom praktiske erfaringer og kunnskap rundt det å starte en bedrift. Vi finner at positivt engasjement til kurset kan bidrar til en indre motivasjon til å starte egen bedrift i senere tid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectentreprenørskapnb_NO
dc.titleBidrar Studentbedriftkurset til entreprenøriell læring, og på hvilken måte påvirker kurset studentens motivasjon til å starte egen bedrift i senere tid?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record