Show simple item record

dc.contributor.authorHoland, Ida Kristine
dc.contributor.authorSkage, Kine Midtun
dc.date.accessioned2017-11-16T12:40:05Z
dc.date.available2017-11-16T12:40:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466688
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI vår bacheloroppgave i PR- og markedskommunikasjon har vi valgt å utvikle en informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet (heretter kalt FHI) og HPVvaksinen. I januar 2016 ble det vedtatt at kvinner født 1991 og senere skal bli tilbudt HPV-vaksinen gratis. Tilbudet er toårig og går fra 1.11.2016-01.11.2018. Fokuset i denne oppgaven ligger på å spre informasjon om vaksinen, fremfor å overtale målgruppen til å ta vaksinen. Beslutningsproblemet vårt er derfor ”Hvordan kan FHI formidle kunnskap om HPV-vaksinen til målgruppen, slik at de kan fatte veloverveide valg?” Den definerte målgruppen er todelt. For det første har vi kvinner født 1991-1996 som tidligere ikke har mottatt tilbud om gratis HPV-vaksine. I tillegg har vi kvinner født 1997 og senere som tidligere har takket nei til vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I oppgaven starter vi med å presentere bakgrunnen for kampanjen og hovedmålet; FHI ønsker at målgruppen skal besitte informasjon om vaksinen, samt når den vil være gratis, slik at de kan ta avgjørelsen basert på kunnskap. Fokuset ligger derfor på informasjonsdeling, og ikke overtalelse og påvirkning. Herunder har vi delmålet ”Sikre at kvinner født 1991 og senere er kjent med tilbudet innen det første året av det toårige vaksinasjonsprogrammet (innen 1.11.2017)”. Vi gjennomførte videre en situasjons- og medieanalyse før vi gikk videre med kvalitativ og kvantitativ forskning i form av fokusgrupper og spørreundersøkelser. Vi fant ut at vi måtte endre på delmålene for å gjøre de spesifikke, målbare og oppnåelige, og la til ytterligere to delmål som omhandlet informasjonsspredning. Videre har vi valgt ulike handlings-, kommunikasjons- og budskapsstrategier som vil være hensiktsmessige for kampanjen. Basert på funnene i analysen presenterer vi fire ulike taktikker som FHI kan gjennomføre for å øke kunnskapsnivået til målgruppen når det kommer til HPVvaksinen. Disse taktikkene handler om å oppsøke målgruppen der de er, aktivisere sosiale medier som Instagram, samt presseomtale og foredrag. Konklusjonen er at FHI aktivt må jobbe med å oppsøke målgruppen der de er, både fysisk og gjennom sosiale medier og gjøre informasjonen relevant for dem – på deres måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeutviklingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.titleInformasjonskampanje for Folkehelseinstituttet og HPV-vaksinennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record