Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Marie
dc.contributor.authorRøise, Silje
dc.contributor.authorSogn, Fredrikke
dc.date.accessioned2017-11-16T09:40:21Z
dc.date.available2017-11-16T09:40:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466600
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon gjennom problemstillingen ”Hvordan har endringen til det aktivitetsbaserte kontorlandskapet påvirket motivasjonen til de ansatte i Orkla Home & Personal Care?”. Et aktivitetsbasert kontorlandskap baserer seg på at ingen har faste plasser, og det oppfordres til at ansatte skal være mobile. I Orkla tilhører de ansatte hver sin hjemmebase, og det tilrettelegges for bruk av stillerom, multirom og sosial sone. For å kartlegge om motivasjonen har endret seg etter innføringen av den nye kontorløsningen, har vi benyttet oss av en kvalitativ metode. Her har vi brukt et deskriptivt undersøkelsesdesign hvor vi har avholdt 10 individuelle dybdeintervjuer. Dybdeintervjuene ga oss gode beskrivende svar og mulighet for drøftelse. Vi har også hatt tilgang på en kvantitativ undersøkelse utført av selskapet selv. På bakgrunn av denne undersøkelsen og motivasjonsteorier, utarbeidet vi en intervjuguide som gjorde det lettere å kartlegge de viktigste komponentene som har en betydning på motivasjon. Det fremkommer av resultatene våre at motivasjonen har gått opp hos 6/10 ansatte, gått ned hos 2/10 ansatte og er nøytral hos 2/10 ansatte. Vi kom frem til at sosial sone, samarbeid og muligheten for å regulere støy har hatt en positiv effekt på motivasjonen. Teamfølelse, rot i fellesområdene og tekniske løsninger var derimot det som virket demotiverende for de ansatte. Disse funnene gjorde det mulig for oss å utarbeide ulike tiltak som vi mener vil bedre den aktivitetsbaserte kontorløsningen til Orkla Home & Personal Care, og ytterligere øke motivasjonen til de ansatte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse om motivasjon i det aktivitetsbaserte kontorlandskapet hos Orkla home & personal carenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record