Show simple item record

dc.contributor.authorDahle, Karoline Iren Reiten
dc.date.accessioned2017-11-16T08:49:45Z
dc.date.available2017-11-16T08:49:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466580
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI min bacheloroppgave har jeg valgt å ta for meg intern markedsføring. Intern markedsføring er en prosess for å skape relasjoner både internt og eksternt i en bedrift. Som en konsekvens av intern markedsføring vil det skapes en prosess hvor relasjonene bidrar til økt motivasjon, både internt og eksternt. Denne prosessen vil også tiltrekke seg attraktive medarbeidere, videreutvikle og beholde eksisterende medarbeidere. Oppgaven omhandler grossist firmaet Max Fritid Engros AS, heretter omtalt som Max Fritid. Bedriften har 18 ansatte og er det grossistfirmaet med størst markedsandel i Norge innen camping og fritidsartikler. Jeg har tatt for meg følgende problemstilling: ”Hvordan kan Max Fritid fremme sitt salg ved intern markedsføring?” Første del av oppgaven vil være en introduksjon, hvor jeg tar for meg bakgrunn for oppgaven og en presentasjon av Max Fritid. For å besvare den aktuelle problemstillingen, har jeg i del to tatt for meg relevant teori som er hensiktsmessig i forhold til intern markedsføring. I teoridelen har jeg tatt med hvordan relasjonsmarkedsføring, motivasjon, læring, kommunikasjon, markedsorientering og ledelse har innvirkning på Max Fritid som en salgsorganisasjon. Del tre inneholder en presentasjon av de ulike metodene jeg har valgt for min oppgave. For å få bredere kunnskap om bedriften har jeg valgt å gjennomføre både eksplorerende og deskriptiv metode i form av individuelle dybdeintervjuer samt en mindre spørreundersøkelse. I del fire av oppgaven går jeg gjennom dataanalysene. Hvor jeg har brukt spørreskjema verktøyet Qualtrics og analyseverktøyet SAS JMP. Del fem vil bestå av en konklusjon som vil inkludere BTH 32031 0956519 BTH 3203 02.06.2017 Side v anbefalinger og mulige tiltak Max Fritid kan gjøre basert på de resultatene jeg har kommet frem til i min analyse. Jeg anbefaler dermed Max Fritid å se nærmere på de anbefalinger og tiltak jeg har gått igjennom i min oppgave. Dette tror jeg vil samle alle ledd i bedriften til å bli en bedre salgsorganisasjon. Jeg tror de vil øke Max Fritids markedsandel ytterligere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsalgsledelsenb_NO
dc.titleIntern markedsføring ved Max Fritid Engros ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record