Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Martine
dc.contributor.authorHomleid, Malin
dc.date.accessioned2017-11-16T08:27:27Z
dc.date.available2017-11-16T08:27:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466564
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractAvslutningsvis på vår bachelor i Retail Management, med fordypning i salgsledelse og personlig salg, har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon blant ansatte i skoforretningen Trend Sko. Vi har valgt dette temaet på grunnlag av at vi begge selv jobber i bransjen, og vi synes det er et spennende tema som vi ønsket å lære mer om. Utarbeidelsen av oppgaven er basert på vår problemstilling som handler om hvilke faktorer som må være tilstede for å fremme motivasjon hos Trend Skos ansatte. Vi innleder hele oppgaven med å presentere oppgavens formål, samt bedriftspresentasjon og problemstilling. Dernest går vi over på den teoretiske forankringen og starter med å utdype begrepet motivasjon. Vi velger å fokusere på Maslows behovshierarki da vi mener at flere grunnleggende faktorer må være tilstede for å fremme motivasjon. I tillegg fokuserer vi på fire motivasjonsteorier som vi mener var sentrale for vår oppgave. For å finne relevant informasjon og samle nødvendig data velger vi å benytte oss av individuelle dybdeintervjuer som er en kvalitativ metode. Her intervjuet vi både selgerne og ledelsen i Trend Sko. Videre analyserer vi dybdeintervjuene og utarbeider 5 ulike hypoteser. Vi presenterer resultatene i en egen del i oppgaven som gir oss et godt utgangspunkt for å besvare vår problemstilling, samt konkluderer med om hypotesene stemmer overens med svarene fra dybdeintervjuene. Deretter utarbeider vi forbedringstiltak for hver av hypotesene, men grunnlag for å øke selgernes motivasjon. Avslutningsvis i oppgaven har vi skrevet en konklusjon som forteller hva vi har kommet frem til.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsalgsledelsenb_NO
dc.titleTrend sko ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record