Show simple item record

dc.contributor.authorStrandheim, Ina
dc.contributor.authorRøstad, Iris
dc.contributor.authorRingseth, Emilie Opsal
dc.date.accessioned2017-11-15T12:00:41Z
dc.date.available2017-11-15T12:00:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466416
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractVi har gjennom første halvdel av 2017 fordypet oss i Statoil-prosjektet ”Johan Castberg” – et prosjekt som går ut på å bygge en flytende oljeplattform, lokalisert utenfor Finnmark. For å begrense omfanget av oppgaven har vi valgt å kun se på temaet ressursledelse i en bestemt avdeling i prosjektet. ”The Six-box-model” tar for seg seks viktige elementer innen prosjektledelse og er utgangspunktet for oppbyggingen av oppgaven. Gjennom å drøfte teori opp mot våre data for hver av de seks elementene har vi i oppgaven svart på følgende problemstilling: ”Hvordan ledes de menneskelige ressursene i avdelingen ”Operations”, sett ut ifra Six-box-modellen?” Teorien i oppgaven omfatter elementene prosjektleder, struktur, metoder og teknikker, relasjoner, belønning og straff, samt prosjektmål, som er de seks fagområdene i modellen. Teorien er hentet fra både norske og utenlandske forfattere, med høy akademisk anerkjennelse. Våre data er innhentet gjennom kvalitativ metode, i form av dybdeintervju med ressursleder og drifts- og vedlikeholdsleder i avdelingen. Gjennom intervjuene kommer det frem at ledelsen tenker langsiktig når det gjelder de menneskelige ressursene. Hovedfokuset ligger på å sikre en fullsatt bemanning til å drifte plattformen ved planlagt produksjonsstart i 2022. Gjennom kontinuerlig benyttelse av ulike teknikker og metoder for ansettelser, teambuilding, medarbeidersamtaler og oppfølging, sikrer de at menneskene som blir ansatt i prosjektet kan jobbe i driften av plattformen etter 2022. Ressurslederen jobber ut ifra en bemanningsplan som viser behovet for antall medarbeidere og nye ansettelser hver måned frem til produksjonsstart. Det legges også stor vekt på å utarbeide gode mål å jobbe mot, både for lederne og medarbeiderne. For å sikre best mulig bemanning bruker ledelsen mye tid på å skape eierskap, tillitt og motivasjon hos de ansatte. Dette gjøres gjennom toveiskommunikasjon, samarbeid, tett oppfølging og gode systemer for belønning og straff. Analysen viser at alle beslutninger som blir tatt ved ledelse av de menneskelige ressursene i avdelingen Operations blir gjort for å sikre effektiv og sikker drift av plattformen, BTH 25321 0895740 0939925 0960940 Fagoppgave i ORG 12341 (Dobbeltklikk for å endre) DD.MM.ÅÅÅÅ Side iv samt å sikre langsiktige arbeidsplasser. Ved bruk av Six-box-modellen kan vi se at de menneskelige ressursene blir ledet gjennom tett oppfølging og individuell tilpasning ved ansvars- og arbeidsfordelingen, der hovedfokuset er å utnytte de ansattes kunnskaper og kompetanse over tidnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleLedelse for fremtidennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record