Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Benedikte Karoline
dc.contributor.authorBayanloo, Maryam
dc.date.accessioned2017-11-15T08:54:01Z
dc.date.available2017-11-15T08:54:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466338
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractMed denne bacheloroppgaven i prosjektledelse ønsker vi å undersøke om strategisk prosjekttilnærming kunne bidratt positivt til Dale Eiendomsutvikling som i utgangspunktet ikke drev prosjektbasert. Dernest ønsker vi å undersøke hvilke positive effekter ressursinvestering i tidligfasen kunne hatt på prosjektsuksessen. Vi har ved hjelp av kvalitativ metode utført tre dybdeintervjuer og omfattende dokumentanalyser. Alle respondentene har hatt ulik tilknytning til Dale Eiendomsutvikling, slik at spørsmålene ble belyst fra ulike synsvinkler. Det har vært en krevende prosess og samle inn primærdata da det var utfordrende å finne intervjuobjekter som ønsket å stille opp. Funnene i dybdeintervjuene har gitt varierende resultater, da respondentene tydelig har hatt forskjellig syn på hvordan selskapet skulle jobbe mot formålet. Oppgaven konkluderer med at det ikke foreligger et entydig svar på om strategisk prosjekttilnærming ville bidratt til en suksessfull gjennomføring, da beslutningen om områderegulering også var avhengig av Sandnes kommune. Man kan derimot konkludere med at anvendelse av prosjektteorien i tidligfasen slik vi har fremstilt den i oppgaven kunne åpnet opp for en annen tilnærming og et grundigere informasjonsgrunnlag for dialogen mellom Dale Eiendomsutvikling og Sandnes kommune. På bakgrunn av respondentenes svar, litteratur og øvrig dokumentasjon kan det med stor sikkerhet sies at prosjekttilnærming med anvendelse av prosjektmodell, kommunikasjonsplan og usikkerhetshåndtering ville påvirket prosjektets gjennomføring positivt. Det anbefales at Rogaland Fylkeskommune vurderer om det burde utarbeides en egen prosjektgjennomføringsmodell, som gjerne fremhever tidligfasens betydning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleEt retrospektivt case-studie av Dale eiendomsutviklingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record