Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErlandsen, Charlotte
dc.date.accessioned2017-11-13T13:38:55Z
dc.date.available2017-11-13T13:38:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465857
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg handelslekkasjen som preger Kleppestø Senter. Jeg vil prøve å avdekke hvilke faktorer som fører til denne lekkasjen, og hvordan Kleppestø Senter kan redusere den. For å besvare problemstillingen på best mulig måte, har jeg tatt for meg teorier om strategisk senterledelse, attraktivitet, forbrukeratferd og handelstrener. Teoriene som er tatt i bruk er beskrevet og forklart i forkant av hvert kapittel. Jeg har samlet inn relevant data både via kvalitative og kvantitative undersøkelser, som har vært nødvendig for å utføre analyser med utgangspunkt i problemstillingen. Det ble gjennomført ni fokusgruppeintervjuer, og spørreundersøkelsen min hadde 101 respondenter. Videre har jeg tatt i bruk metode og dataanalyse for å analysere dataene fra den kvalitative og kvantitative undersøkelsene, hvor jeg sammen med flere analyser har benyttet meg av både clusteranalyser og en faktoranalyse. Basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå, Kleppestø Senter og min egen analyse har jeg i slutten av oppgaven regnet ut handelslekkasjens omfang og størrelse i 2016, både for Askøy kommune sammenlignet med nærliggende kommuner, og spesifikt for Kleppestø Senter. Avslutningsvis i oppgaven har jeg besvart problemstillingen gjennom en konklusjon basert på funn fra analysene, og videre anbefalinger til Kleppestø Senter. Vedlagt i oppgaven ligger blant annet skjermbilder fra alle analysene jeg har gjort, spørreskjemaundersøkelsen, intervjuguiden til fokusgruppeintervjuene, og fullstendige utregninger av handelslekkasjens omfang og størrelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretailnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.titleHandelslekkasje ved Kleppestø Senternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel