Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOrlandi, Angelo Gunerius
dc.contributor.authorBjerkan, Magnus
dc.date.accessioned2017-11-07T11:27:20Z
dc.date.available2017-11-07T11:27:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464594
dc.descriptionBacheloroppgave i Forretningsutvikling og teknologi fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractDette er en bacheloroppgave skrevet i tilknytning til fordypningsfaget Forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Skribentene er to avgangselever ved studiet Økonomi og administrasjon. I tillegg til dette er begge deltidsansatte i Bohus, bedriften som står i sentrum for oppgaven. Gjennom flere års erfaring og et godt innblikk i virksomheten har vi sammen med ansatte i Bohus gjort oss formeninger om hvor vi synes endringsbehovet står sterkest og formet problemstillingen: Hvordan kan Bohus ved hjelp av en løsning som legger til rette for kommunikasjon, informasjonsflyt og kunnskapsdeling øke kjedens samlede resultat? Emnet vi berører er en sentral del av driften i Bohus, men det har på dette feltet vært lite endringer de siste årene. Ut ifra egne observasjoner og teoretisk forankret litteratur definerte vi i samråd med flere representanter fra Bohus ønsket situasjon for virksomheten. Videre drøftet vi alternativer som potensielt kunne bevege Bohus i riktig retning og deres antatte effekter. Valget falt på implementeringen av to SaaS-løsninger. Oppgaven vil i stor grad handle om disse og deres potensial til å løse de eksisterende problemene knyttet til kommunikasjon, informasjonsflyt og kunnskapsdeling. Gjennom dialog og intervjuer med ansatte viste det seg å være stor enighet rundt beskrivelsen av dagens situasjon og at endring var etterlengtet. Resultatene fra våre undersøkelser viser positivitet til vårt løsningsalternativ, samt mange meninger om hva som måtte ligge til grunn for en vellykket implementering. Ved hjelp av gode innspill fra intervjuobjektene kom vi til slutt frem til en anbefaling for Bohus. Avslutningsvis utreder vi vår tilnærming til denne oppgaven, der vi drøfter negative og positive sider av gjennomførelsen, samt hva vi sitter igjen med av erfaring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectforretningsutviklingnb_NO
dc.subjectteknologinb_NO
dc.titleØkonomisk gevinst som et resultat av fokus på kommunikasjon, informasjon og kunnskapnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel