Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjærnes, Jørgen Mathias
dc.contributor.authorBjørlin, Petter Manfred
dc.date.accessioned2017-11-06T13:35:09Z
dc.date.available2017-11-06T13:35:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464302
dc.descriptionExecutive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven utforsket vi relasjonen mellom tilbakemeldinger som oppleves som konstruktive, hyppige og umiddelbare, og subjektiv mestringsevne. Vi utforsket også i hvilken grad denne relasjonen lot seg moderere av tillit til sin veileder og eget tankesett. Våre data ble innhentet blant kadetter på Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og Luftkrigsskolen og i alt hadde vi 228 respondenter. Våre analyser avdekket at det finnes en positiv sammenheng mellom tilbakemeldinger og subjektiv mestringsevne, men denne gjelder kun komponenten konstruktivitet. Frekvens og umiddelbarhet av tilbakemeldinger korrelerte på den annen side ikke med subjektiv mestringsevne. Analysen viste ingen støtte til våre moderatorhypoteser, men viste en direkte sammenheng mellom vekstmentalitet og subjektiv mestringsevne. Vi fant at både tillit til veileder og opplevd konstruktivitet av tilbakemeldinger hadde en signifikant lavere score for kadetter med flere enn en veileder sammenlignet med de kadettene som har en dedikert veileder. Videre fant vi at tillit hadde en sterk positiv sammenheng med både opplevd timing og konstruktivitet av veiledning. Vi diskuterer teoretiske og praktiske implikasjoner og retninger for fremtidig forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjecthumannb_NO
dc.subjectresourcenb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.titleRevelje for mestringstronb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel