Show simple item record

dc.contributor.authorVingen, Martin
dc.contributor.authorGrapendaal, Suzanne
dc.date.accessioned2017-05-09T10:52:24Z
dc.date.available2017-05-09T10:52:24Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442016
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg temaet kunnskapsoverføring, med fokus på overføring av kunnskap fra prosjekt til basisorganisasjon. Problemstillingen for utarbeidelsen av oppgaven var: ”Hvordan var kunnskapsoverføringen i prosjektet Shoppa hos Bunnpris i Trondheim?” Hensikten med prosjektet Shoppa i Bunnpris var å øke konkurransedyktigheten til den lille butikkjeden i et hardt dagligvaremarked med tre store paraplykjeder. Ved hjelp av plakatprogrammet Shoppa, produktdatabasen Mediablob og skrivere fra OKI skulle alle butikkene få mulighet til å produsere aktuelt butikkmateriell selv, for reduksjon av ledetid på denne typen materiell. Oppgavens hovedmodell ble hentet fra Anandasivakumar Ekambarams doktorgradsavhandling fra 2008: The role of knowledge transfer in reducing reinvention of the wheel in project organizations. I denne avhandlingen tar Ekambaram for seg kunnskapsoverføring i organisasjoner og presenterer tre perspektiver: informasjonsperspektivet, atferdsperspektivet og systemperspektivet. Hovedmodellen og tilhørende teori dannet grunnlaget for innhenting av primærdata. Innhentingen ble gjennomført ved hjelp av individuelle dybdeintervjuer. Her ble det gjennomført to intervjuer med deltakere fra prosjektgruppen, samt fire intervjuer med brukere fordelt på nivåene butikk, regions- og hovedkontor. Dybdeintervjuene kunne avdekke at det hadde vært en gjennomgående positiv holdning til prosjektet Shoppa i Bunnpris, noe som hadde påvirket prosjektet i positiv grad. På en annen side kom det også fram at Bunnpris ikke var en prosjektorganisasjon, som igjen hadde påvirket prosjektet i negativ grad. Et av hovedfunnene i analysen var mangel på forankring hos brukerne i overleveringsfasen. Her kom det fram at lite informasjon om hensikten med Bacheloroppgave i BTH 25321 01.06.2015 Side iii prosjektet hadde resultert i en langvarig adopsjonsprosess. Videre ble det avdekket mangel på en effektiv kommunikasjonskanal. Det kom fram at brukerne savnet en effektiv kanal for innhenting av informasjon, dette med bakgrunn i manglende informasjonsflyt fra prosjektgruppen i perioder. Følgelig ble det avdekket at et kunnskapskart kunne ha bidratt til bedre flyt i informasjonssøkingen. Avslutningsvis fant vi at prosjektgruppen hadde vært bevisst i sine valg av kanaler, avhengig av innhold. Her kom det fram at e-læring i bruk av Shoppa kunne vært utviklet, på tross av brukernes avvisning av behov for et slikt verktøy. Vi så av disse funnene at tydeligere kommunikasjon av hensikten med prosjektet kunne ha bidratt til bedre forankring i basisorganisasjonen, og videre påvirket adopsjonsprosessen i positiv grad. Det så også ut til at opprettelse av en toveiskanal kunne hatt positiv påvirkning på kommunikasjonen mellom prosjektgruppen og deltakerne i kunnskapsoverføringen. Her kunne også utarbeidelse av e-læring påvirket bruken av programvaren og bidratt til opplæring etter endt prosjekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleInnføring av Shoppa i Bunnpris - fra kunnskap til handlingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record