• OKR som målstyringsverktøy - holder rammeverket sine løfter? 

      Warloe, Christine (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven er skrevet som en del av Executive-programmet Consulting ved BI våren 2023 og omhandler målstyringsverktøyet Objectives and Key Results (OKR). Studiens formål er å avdekke om rammeverket leverer på de løftene ...