• Islamic State - Khorasan Province (ISKP) 

      Valle, Julie Kristine; Rydholt, Astrid Lyngedal (Master thesis, 2022)
      Vi har i denne trusselvurderingen vurdert terrortrusselen fra Islamic State - Khorasan Province (ISKP) mot en norsk delegasjon på besøk i Kabul i juni 2022. Bakgrunnen for reisen er samtaler med Taliban for å sikre at ...