• Internasjonal terrorisme : Virker det for ISIL? 

      Hognestad, Eirik Wabakken; Ulvund, Ivar Hildre (Master thesis, 2017)
      I 2014 var verden vitne til et fase skifte i ISILs strategi hvor organisasjonen beveget seg fra et regionalt fokus og en kamp om terreng i Irak og Syria, til også å inkludere bruk av internasjonal terrorisme. Denne ...