• Trusselvurdering Katiba Macina 

      Trehjørningen, Håkon (Master thesis, 2022)
      Denne trusselvurderingen skal vurdere sannsynligheten for at terrorgruppen Katiba Macina gjennomfører et terrorangrep i Bamako innen utgangen av 2022 og vurdere sannsynligheten for at norske militære stabsoffiserer (MSOer) ...