• En styrers rolle i forbedringsarbeid - å sikre kvalitet gjennom CLASS 

      Trampe-Kindt, Hege (Master thesis, 2022)
      I denne prosjektoppgaven blir styrers arbeid med og tilrettelegging for arbeid med CLASS dimensjonene på avdeling med barn i alderen 3-6 år belyst. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan en barnehagestyrer tilrettelegge ...