• Utkontraktering au IKT-tjenester, styring og kontroll 

      Tiller, Henning Blixt (Master thesis, 2022)
      Bank og finansbransjen får stadig flere lover og regler som må følges, både nasjonalt og fra EU. Det er i forbindelse med økt digitalisering innen bransjen sett nødvendig med økt regulering når det gjelder utkontraktering ...